تعداد مقالات: 131
2. کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی (زلزله) از طریق برنامه ریزی کاربری زمین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-15

محمدرضا بمانیان؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدمهدی خالصی؛ رضا بمانیان


3. ارزیابی آسیب پذیری بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-13

سعید فلاح علی آبادی؛ سعید گیوه چی؛ محمد اسکندری؛ علیرضا سرسنگی


4. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت نیروهای داوطلب مردمی در زمان بحران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-13

فرهاد باباخانی؛ محمد یزدانی‌نسب؛ مهدی نوری


5. تسهیل فاز واکنش مدیریت بحران زلزله با استخراج خودکار ساختمان‌ها بر مبنای آنالیز بافت از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-19

حمیدرضا رنجبر؛ علیرضا آزموده اردلان؛ حمید دهقانی؛ محمدرضا سراجیان؛ علی علیدوستی


6. شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو

دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-18

سعید امینی ورکی؛ مهدی مدیری؛ فتح‌اله شمسایی زفرقندی؛ علی قنبری نسب


8. برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه‌ی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش SWOT و MCDM

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-14

محمود مدیری؛ شهریار نصرتی؛ حامد کریمی شیرازی


9. بهینه ‏سازی حرکت سرویس‏ رسان‏های فرودگاهی در شرایط اضطراری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-15

ابوذر رمضانی؛ محمدرضا ملک؛ حمید دهقانی؛ حبیب اله سهامی؛ رضا حسنوی


10. بررسی و حل مسئله‏ ی امدادرسانی دوسطحی نقاط آسیب‏ دیده از بحران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-22

حسین جمالی؛ مهدی بشیری؛ رضا توکلی مقدم


11. مقایسه‏ی دو روش تعیین مناطق مستعد خطر زمین‏لغزش در آبخیز زیارت استان گلستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-13

علی عبدالله زاده؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ رئوف مصطفی زاده


12. ارائه‏‏ی یک الگوی بهینه‏سازی برای مسئله‏ی پاک‏سازی آوار در فاز پاسخ به بحران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-16

شایان توکلی؛ مسعود ربانی؛ علی بزرگی امیری


13. توسعه‏ ی شبکه‏ ی لجستیک پیشرو و معکوس در خدمات درمانی در شرایط عدم قطعیت و بحران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-17

الهام منصوری؛ مصطفی حاجی آقایی کشتلی؛ رضا توکلی مقدم


14. بررسی اثر تغییر اقلیم بر مدیریت بحران سیلاب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

مجید شیدائیان؛ حسین فخرایی؛ محمد علی نکوئی


15. مدیریت بحران آب شهر اراک با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-12

محمد احسانی فر؛ نیما همتا؛ مهرانگیز عبدالهیان


18. نحوه ی محاسبه ی اثر برق در تجهیزات شبکه ی آب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-33

مهرداد نعیمی؛ بابک امیدوار


19. کاهش آسیب‌ پذیری زلزله و خطر آتش‌سوزی در خوابگاه‌های دانشجویی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-25

مهسا بشیری؛ سایما خواجه‌ئی


20. معیارهای توسعه‌ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-24

کاظم افرادی؛ فرشاد نوریان


21. ارزیابی ریسک فروریزش ساختمان‌ها در مناطق شهری پس از زلزله

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-35

محمدعلی قنبری؛ بابک امیدوار


22. تحلیل خسارت شریان‌های حیاتی با در نظر گرفتن اثرات وابستگی در اثر حملات هدفمند

دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-30

محمد اسکندری؛ بابک امیدوار؛ محمدصادق توکلی ثانی


23. شناسایی کارکردهای رسانه ‏های جمعی در مدیریت بحران‌ بلایای طبیعی بر اساس فرایند تحلیل شبکه‏ ای

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-24

احتشام رشیدی؛ مهدی نوری؛ محمد علی نکوئی