تعداد مقالات: 197

2. کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی (زلزله) از طریق برنامه ریزی کاربری زمین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-15

محمدرضا بمانیان؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدمهدی خالصی؛ رضا بمانیان


3. ارزیابی آسیب پذیری بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-13

سعید فلاح علی آبادی؛ سعید گیوه چی؛ محمد اسکندری؛ علیرضا سرسنگی


4. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت نیروهای داوطلب مردمی در زمان بحران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-13

فرهاد باباخانی؛ محمد یزدانی‌نسب؛ مهدی نوری


5. تسهیل فاز واکنش مدیریت بحران زلزله با استخراج خودکار ساختمان‌ها بر مبنای آنالیز بافت از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-19

حمیدرضا رنجبر؛ علیرضا آزموده اردلان؛ حمید دهقانی؛ محمدرضا سراجیان؛ علی علیدوستی


6. شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو

دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-18

سعید امینی ورکی؛ مهدی مدیری؛ فتح‌اله شمسایی زفرقندی؛ علی قنبری نسب


8. برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه‌ی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش SWOT و MCDM

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-14

محمود مدیری؛ شهریار نصرتی؛ حامد کریمی شیرازی


9. بهینه ‏سازی حرکت سرویس‏ رسان‏های فرودگاهی در شرایط اضطراری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-15

ابوذر رمضانی؛ محمدرضا ملک؛ حمید دهقانی؛ حبیب اله سهامی؛ رضا حسنوی


10. بررسی و حل مسئله‏ ی امدادرسانی دوسطحی نقاط آسیب‏ دیده از بحران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-22

حسین جمالی؛ مهدی بشیری؛ رضا توکلی مقدم


11. مقایسه‏ی دو روش تعیین مناطق مستعد خطر زمین‏لغزش در آبخیز زیارت استان گلستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-13

علی عبدالله زاده؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ رئوف مصطفی زاده


12. ارائه‏‏ی یک الگوی بهینه‏سازی برای مسئله‏ی پاک‏سازی آوار در فاز پاسخ به بحران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-16

شایان توکلی؛ مسعود ربانی؛ علی بزرگی امیری


13. توسعه‏ ی شبکه‏ ی لجستیک پیشرو و معکوس در خدمات درمانی در شرایط عدم قطعیت و بحران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-17

الهام منصوری؛ مصطفی حاجی آقایی کشتلی؛ رضا توکلی مقدم


14. بررسی اثر تغییر اقلیم بر مدیریت بحران سیلاب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

مجید شیدائیان؛ حسین فخرایی؛ محمد علی نکوئی


15. مدیریت بحران آب شهر اراک با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-12

محمد احسانی فر؛ نیما همتا؛ مهرانگیز عبدالهیان


17. ارایه مدل ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، الزامی برای پدافند غیرعامل

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-23

مصطفی رامندی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ عباس طلوعی اشلقی


19. تأثیر بازه ‏ی زمانی زلزله بر شدت آسیب‏ پذیری ساختمان‏ های بتنی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-16

حمید صفاری؛ لیلا مجتهدی


20. مطالعه‌ی پیکربندی فضاهای کارا با رویکرد تخلیه‌ی ایمن ساختمان در هنگام حادثه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

پیمان بهرامی دوست؛ محمدتقی نظر پور؛ احمد حیدری


23. کاهش آسیب‌ پذیری زلزله و خطر آتش‌سوزی در خوابگاه‌های دانشجویی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-25

مهسا بشیری؛ سایما خواجه‌ئی


24. معیارهای توسعه‌ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-24

کاظم افرادی؛ فرشاد نوریان


25. شناسایی کارکردهای رسانه ‏های جمعی در مدیریت بحران‌ بلایای طبیعی بر اساس فرایند تحلیل شبکه‏ ای

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-24

احتشام رشیدی؛ مهدی نوری؛ محمد علی نکوئی