مطالعه‌ی پیکربندی فضاهای کارا با رویکرد تخلیه‌ی ایمن ساختمان در هنگام حادثه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید رجایی

2 گروه معماری،دانشکده معماری وشهرسازی،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران.(معاون وزیرعلوم تحقیقات وفناوری)

3 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر گسترش مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به وجود مواد قابل احتراق در خوابگاه و تعداد زیاد دانشجویان، آتش‌سوزی در این محیط‌ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدود‌سازی و کاهش آسیب در محیط‌های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شد. این اقدامات در وهله‌ی اول شرایط ایمنی را فراهم می نمایدو در وهله‌ی دوم لازم است تا پتانسیل محیطی را جهت تخلیه‌ی سریع ارتقا دهد. به همین جهت تخلیه‌ی ایمن و فوری دانشجویان در هنگام حادثه ضروری به نظر می رسد. بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات (اقدامات غیر‌سازه‌ای) شرط لازم برای ایمن‌سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده،از این رو بعد از بهینه‌سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه-سازی با مداخله‌ی سازه‌ای (احداث پله‌ی اضطراری با دو درب خروج) و کاهش جمعیت استفاده‌کنندگان نیز مورد ارزیابی قرارگرفت. در روش اول با مداخله‌ی سازه‌ای، مدت زمان تخلیه 70ثانیه کاهش یافت و در روش دوم نیز با کاهش جمعیت استفاده-کنندگان در طبقات دوم و سوم از 4 نفر به 3نفر، زمان تخلیه به 41 ثانیه کاهش یافت که به عنوان روشی کم‌هزینه‌تر پیشنهاد گردید. در پایان نیز روشی جهت کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Configuration of efficient spaces with safe building evacuation approach during accidents (case study: student dormitory)

نویسندگان [English]

 • peyman bahrami doost 1
 • Mohammad Taghi Nazarpour 2
 • Ahmad Heidari 3
1 Shahid Rajaei University
2 Department of Architecture, Faculty of Architecture Urban Development, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Deputy Minister of Science and Technology Research)
3 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University
چکیده [English]

In recent years, the expansion of higher education institutions and universities has been followed by the ever-increasing number of students and the student dormitories. Due to the presence of combustible materials and a large number of students in the dormitories, the fires and accidents in these environments pose a serious threat. In this context, various measures have been taken to limit and mitigate the damage to the dormitory facilities during the accidents, which involve the structural and non-structural measures. These measures, in the first place, provide the safety conditions, and because the high rate of mortality during an accident is associated with the delay in emergency evacuation, it is necessary, in the second place, to increase the environmental potential for the rapid evacuation. For this reason, the safe, immediate evacuation of students during the fire and accident is necessary. Thus, several studies have concentrated on the reduced evacuation time, where its realization requires the simulation of emergency evacuation. To this end, this research simulated the human evacuation during the accidents in the Pathfinder software in the female student dormitory block 1 of Shahid Beheshti University (with the simulation of 178 students). Also, the physical depth and visual depth analyses were performed in the Depth Map software based on the inputs to reduce the spatial hierarchy and facilitate the access. The simulation results show that the preliminary dormitory optimization with the furniture and equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial configuration
 • safe evacuation
 • accident in building
 • fire
 • student dormitory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 22 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1400