طراحی مدلی برای مطالعه رویکرد مدیریت ریسک بحران اجتماع محور مطالعه موردی طرح دوام(داوطلبین واکنش اضطراری محلات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد/تربیت مدرس

چکیده

با توجه به اثرات تخریبی بلایای طبیعی و با توجه به این مطلب که کشور ما از کشورهای در معرض بلایا و مخاطرات طبیعی است، پرداختن به برنامه‌ها و اصول کاهنده بلایای طبیعی و اثراتشان، توجهی ویژه را طلب می‌نماید. اغلب سیاست‌های اجرایی با محدودیت مداخله‌ی کالبدی مواجه‌اند، درحالی‌که مؤلفه‌های اجتماع‌محور امروزه جایگاه بسیار والایی را در این زمینه به خود اختصاص داده‌اند. در واقع رویکرد سنتی که فقط بر جنبه‌ی مقاوم‌سازی کالبدی شهر در مدیریت بحران تمرکز دارد، امروزه در چالش با واقعیت‌های کارکردی، نیازمند ابعاد دیگری از کارکردهای اجتماعی نیز هست، که در نهایت موجبات افزایش میزان تاب‌آوری جامعه را فراهم آورد. دوام (داوطلبین واکنش اضطراری محلات) از جمله سیاست‌های نوینی است که در چارچوب مدیریت یکپارچه‌ی بحران در سال‌های اخیر با تکیه بر ابعاد شبکه‌های اجتماعی متناسب با مدیریت بحران اجرا شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌جز شاخص انسجام در سطح گروه دوام، شاخص‌های مسئولیت‌پذیری و نحوه‌ی مدیریت و سازماندهی گروه دوام  با مؤلفه‌های ادراکی و رفتاری مدیریت ریسک بحران، ارتباط معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها