ارائه‏‏ی یک الگوی بهینه‏سازی برای مسئله‏ی پاک‏سازی آوار در فاز پاسخ به بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس فنی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از مرحله‏ی پاسخ بعد از بحران، کاهش تلفات انسانی از طریق دسترسی به مناطق بحران‏زده به منظور انتقال کمک‏های امدادی و عملیات جست‏و‏جو و نجات مصدومان در سریع‏ترین زمان ممکن است. آوار ناشی از فاجعه موجب مسدود شدن راه‏ها و مانع از دسترسی گروه‏های امداد و نجات به مناطق بحران‏زده می‏شود. برای کاهش اثرهای منفی فاجعه، تصمیم‏گیری مبنی بر اینکه کدام راه‏ها در راستای حمل‏ونقل کمک‏های امدادی پاک‏سازی شوند بسیار حیاتی است. در این مقاله مدلی (الگویی) برای مسئله‏ی پاک‏سازی آوار با هدف حداقل کردن زمان دسترسی به مناطق بحرانی نظیر بیمارستان‏ها ارائه شده است. برای کاهش زمان حل مسئله، الگوریتم دو مرحله‏ای مبتنی بر الگوریتم شبیه‏سازی تبرید ارائه شده است. همچنین کارایی و کاربردپذیری الگو و روش حل پیشنهادی در منطقه‏ی 2 تهران مورد بررسی و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر اهمیت در نظر گرفتن یک برنامه‏ی جامع برای پاک‏سازی آوار و در نظر گرفتن چند قرارگاه برای پاک‏سازی آوار در فاز پاسخ به بحران است.

کلیدواژه‌ها