به پایگاه الکترونیکی نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بحران خوش آمدید

 

ضمن تبریک سال نو و آرزوی توفیق و سلامت روز افزون تمامی هموطنان عزیز، به خصوص جامعه علمی  مخاطب نشریه علمی- پژوهشی مدیریت بحران، اینک که سال 99 مزین به نام «جهش تولید»می باشد، واضح و مبرهن است یکی از جنبه ­های جهش در تولید، تولید علم و دانش می­باشد، که وظیفه تمامی جامعه علمی کشور در راستای تحقق شعار سال می ­بایست معطوف بدان باشد. نشریه علمی – پژوهشی مدیریت بحران در راستای انجام رسالت خویش که همان کمک و تسهیل در تولید علم و دانش می باشد، تمامی تلاش خود را برای ایجاد بستر مناسب جهت تولید علم و دانش کشور بکار بسته و در این راه نیازمند همراهی جامعه علمی کشور می باشد.

از این رو در راستای تسهیل در گردش آزاد اطلاعات و کمک به تولید علم در کشور، از ابتدای سال 99، دانلود مقالات نشریه مدیریت بحران بصورت رایگان می باشد.

از سوی دیگر با توجه به وضعیت بحرانی کشور و جهان در خصوص اپیدمی ویروس کووید -19 و نیاز جامعه به مباحث علمی و تولید دانش در حوزه مدیریت بحران تهدیدات بیولوژیک در نظر دارد ویژه نامه ای با عنوان «مدیریت بحران تهدیدات بیولوژیک» منتشر نماید. از این رو از تمامی اساتید، دانشجویان و جامعه خبرگان دعوت به عمل می­ آید مقالات خود را به نشریه مدیریت بحران با موضوع مورد اشاره ارسال نمایند. مدیر مسئول نشریه

مجلات چاپ شده

 


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-127 

6. ارائه ی الگوی رتبه بندی شریا ن های حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

صفحه 77-95

محمد اسکندری؛ بابک امیدوار؛ مهدی مدیری؛ محمد علی نکوئی


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
P2345-3915

بانک ها و نمایه نامه ها