به پایگاه الکترونیکی نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بحران خوش آمدید

 

سخن مدیرمسئول

 

با توجه به پیشرفت های سریع علم و فناوری در حوزه مدیریت بحران و تاب آوری، نیازمندی به منابع بروز، کارآمد و امکان دسترسی آسان به منابع بیش از پیش احساس می شود. از این رو نشریه مدیریت بحران به عنوان یک نشریه با داوری بسته، دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی «مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر» به عنوان مرکز پیشرو در حوزه مدیریت بحران و تاب آوری منتشر می شود.

این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی با تمرکز بر مباحث متون تخصصی و علمی پایه گذاری شده است. نشریه مدیریت بحران در پاسخ به پیشرفت های صورت پذیرفته در حوزه پژوهش های حوزه مدیریت بحران و تاب آوری انتشار یافته و هدف آن نشر مقالات با کیفیت از یافته های علمی و پژوهشی مرتبط می باشد.به منظور دسترسی آسان به آخرین یافته های پژوهشی، نشریه مدیریت بحران به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه گذاری شده که به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

 از کلیه صاحبنظران محترم دعوت به عمل می آوریم با این نشریه همکاری بفرمایند و با پیشنهادات سازنده خود ما را در هر چه بهتر شدن کیفیت نشریه ما را یاری نمایید.

 

با سپاس بیکران

 دکتر مهدی نوری

 

 

 

مجلات چاپ شده

 


 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-141 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
P2345-3915

بانک ها و نمایه نامه ها