به پایگاه الکترونیکی نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بحران خوش آمدید

 

در راستای نکو داشت هفته پدافند غیرعامل و به منظور ارتقاء دانش تخصصی در این حوزه، نشریه مدیریت بحران در نظر دارد ویژه نامه ای در هفته پدافند غیرعامل (1399/8/8) منتشر نماید. بر همین اساس از تمامی اندیشمندان، متخصصان، فارغ التحصیلان و دانشجویان پدافند غیرعامل دعوت به عمل می آید مقالات خود را به نشریه ارسال نمایند. 

 

مجلات چاپ شده

 


 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-155 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
P2345-3915

بانک ها و نمایه نامه ها