به پایگاه الکترونیکی نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بحران خوش آمدید

 

در راستای نکو داشت هفته پدافند غیرعامل و به منظور ارتقاء دانش تخصصی در این حوزه، نشریه مدیریت بحران در نظر دارد ویژه نامه ای در هفته پدافند غیرعامل (1399/8/8) منتشر نماید. بر همین اساس از تمامی اندیشمندان، متخصصان، فارغ التحصیلان و دانشجویان پدافند غیرعامل دعوت به عمل می آید مقالات خود را به نشریه ارسال نمایند. 

 

مجلات چاپ شده

 


 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-137 

8. ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب

صفحه 99-111

ساره رودباری؛ محمد علی نکوئی؛ روح اله طاهرخانی


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
P2345-3915

بانک ها و نمایه نامه ها