دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1512
تعداد پذیرش 133
تعداد پذیرش بدون داوری 15
تعداد عدم پذیرش 865
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 576

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 12
تعداد مشاهده مقاله 1612
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1732
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 455 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 9 %