بر اساس نویسندگان

آ

 • آزموده اردلان، علیرضا [1] گروه مهندسی نقشه‌برداری، قطب علمی مهندسی نقشه‌برداری در مقابله با سوانح طبیعی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
 • آقاحسینی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه
 • آل شیخ، علی اصغر [1] استاد گروه مهندسی نقشه برداری و GIS دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
 • آل شیخ، علی اصغر [1] گروه سیستم‏های اطلاعات مکانی (GIS)، دانشکده‏ی مهندسی نقشه‏برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • آل شیخ، علی اصغر [1] استاد، دانشکده ژئوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
 • آمانی، محمد [1] کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ا

 • ابراهیمی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
 • ابراهیمی، وجیهه [1] کارشناسی ارشد علم سنجی ،گروه علم اطلاعات و دان ششناسی، دانشکده علوم اجتماعی
 • احسانی فر، محمد [1] مدیر گروه ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اراک
 • احمدآبادی، علی [1] ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی
 • احمدآبادی، علی [1] استادیار، گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • احمدی، مرتضی [1] مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره‌ی تأمین، دانشکده‌ی مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • اخوان، پیمان [1] دانشیار دانشکده‌ی مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • ادریسی، علی [1] استادیار، گروه مهندسی عمران - راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 • ادریسی، علی [1] استادیار، گروه مهندسی عمران-راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • ارژنگی، حجت [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ارکات، جمال [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان
 • اسدی گنگرج، ابراهیم [1] گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • اسفندی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده ی شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اسکندری، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • اسکندری، محمد [2] کارشناس مدیریت بحران
 • اسکندری، محمد [1] دانشجوی دکتری عمران- نقشه‌برداری، گرایش سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • اسکندری، محمد [1] کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده¬ی محیط زیست، دانشگاه تهران
 • اسماعیلی، ابراهیم [1] دانشجوی دکترای مدیریت فن آوری اطلاعات، گروه کامپیوتر و سیستم¬های اطلاعات، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه UTM
 • اسماعیلی، علی [1] استادیار، گروه مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان.
 • اسمعلی عوری، اباذر [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اصغری‌زاده، عزت‌اله [1] دانشکده‌ مدیریت، دانشگاه تهران.
 • افرادی، کاظم [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا،‌ دانشگاه تهران
 • افشار، مهدی [1] کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شاهد
 • المدرسی، سید علی [1] دانشیار گروه سنجش از دور و GIS ‌دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 • الوانی، مهدی [1] استادگروه مدیریت دولتی دانشگته آزاد قزوین
 • الیاسی، مهدی [1] دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • امامی، سعید [1] گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • امانی، مجتبی [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده¬ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 • امجد، محمد [1] پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
 • امیدوار، بابک [3] دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • امیدوار، بابک [1] دانشیار، گروه مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
 • امیدوار، بابک [1] گروه مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 • امیدوار، بابک [1] گروه مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
 • امیدی‌پور، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه تهران.
 • امیرخانی، سعید [1] -کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • امیری، امیرحسین [1] دانشگاه شاهد
 • امیری، امیرحسین [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
 • امینیان، امیر احمد [1] استادیار، عضو هیئت علمی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد.
 • امینی ورکی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پدافند غیرعامل، گرایش طراحی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
 • امینی ورکی، سعید [1] کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل، موسسه مهندسین مشاور طاها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص).
 • اونق، مجید [1] دانشکده آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • اونق، مجید [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اونق، مجید [1] گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اونق، مجید [1] گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اونق، مجید [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ایدلخانی، یاسمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • ایران دوست، ابراهیم [1] مدیر بهره برداری شرکت توزیع برق

ب

پ

ت

ج

ح

خ

 • خادمی، معصومه [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • خالدی، عبدالله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.
 • خالصی، محمدمهدی [1] گروه شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اصفهان
 • خزائی پول، جواد [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده¬ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 • خزامی، محمد سجاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه محیط زیست، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • خلیل زاده، محمد [1] مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • خواجه‌ئی، سایما [1] گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
 • خوراکیان، علیرضا [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خیری، علی [1] کارشناسی ارشد کامپیوتر ـ نرم‏افزار، پردیس بین‏المللی ارس دانشگاه تبریز

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیایی موید، رضا [1] دانشیار،عضو هیئت علمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

ط

 • طاهرخانی، روح اله [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • طباطبایی، هانیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد- گروه ژئودزی- دانشکده نقشه‌برداری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • طلوعی اشلقی، عباس [1] استاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • طهماسبی، عباس [1] کارشناس ارشد تحقیقات صنعتی
 • طیبی، لیونا [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی