برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه‌ی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش SWOT و MCDM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه‌ی‌ مدیریت شهری کلان‌شهرهای امروزی با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل جزء ضروری‌ترین نیازهای برنامه‌ریزی شهرهاست که می‌تواند خسارات  ناشی از وقوع بحران‌ها و بلاهای طبیعی را کاهش دهد. هدف این تحقیق ارائه‌ی راهبردهای مناسب در مدیریت بحران کلان‌شهر رشت با رویکرد پدافند غیرعامل برای کمک به مدیران و برنامه‌ریزان در پیشگیری و واپایش بحران‌هاست. بنابراین، راهبردهای مناسب در حوزه‌ی‌ مدیریت شهری کلان‌شهر رشت با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در مرتبط با مدیریت بحران با توجه به آسیب‌پذیر بودن رشت تعریف شد. سپس با طراحی پرسش‌نامه و نظرخواهی از 10 خبره آگاه به موضوع پژوهش، میزان اهمیت هر یک از عوامل SWOT و راهبردها برای برنامه‌ریزی با روش‌های MCDM تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که  نبود هماهنگی برنامه و تمهیدات ستادهای مدیریت بحران مهم‌ترین عامل در مدیریت بحران محسوب می‌شود و راهبرد طرح جامع ایمن‌سازی شهر در مقابل بحران‌ها برای برنامه‌ریزی در حوزه‌ی مدیریت شهری می‌تواند بسیار کارامد باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات