راهنمای نویسندگان

 • گزارش یافته‌ها: نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی می‌باشد. نویسندگان متعهد هستند یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به‌نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.
 • سرقت علمی: نویسنده مسئول مکاتبه مقاله باید از این که تمامی مطالب ذکر شده حاصل پژوهش وی و همکاران ایشان که اسامی آنها مندرج در مقاله است، اطمینان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده‌ها به‌کار گرفته شده را مشخص کند.
 • اصالت: مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است یا قبلاً به نشریه دیگری ارسال شده به نشریه مدیریت بحران بفرستد.
 • تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند.همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.
 • تألیف اثر: همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌های بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌نماید باید یک نسخه یا پیش نویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن‌ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کنند.
 • تضاد منافع: نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.
 • بازبینی مقاله: اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریه اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.

فرمت مقاله:

برای دانلود فرمت ارسال مقاله (راهنمای نویسندگان) برای نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

توجه) برای رابطه‌نویسی و فرمول‌نویسی می‌بایست از نرم‌افزار Math Type استفاده گردد.

صفحه دانلود نرم‌افزار


فرم تعارض منافع مقاله:

برای دانلود فرمت فرم تعارض منافع مقاله برای نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت ارسال فرم مربوطه بایستی در بخش «اضافه کردن فایل‌ها»، در قسمت نوع فایل به صورت «فایل‌های تکمیلی/اضافی» ارسال شود.

 


فرم کپی‌رایت نشریه:

برای دانلود فرمت فرم کپی‌رایت نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت ارسال فرم مربوطه بایستی در بخش «اضافه کردن فایل‌ها»، در قسمت نوع فایل به صورت «فایل‌های تکمیلی/اضافی» ارسال شود.

 

لیست فایل‌هایی که بایستی در هنگام ارسال مقاله برای نشریه ارسال شوند:

 

۱. فایل اصلی مقاله (نام فایل به این اسم باشد.)

۲. فایل مشخصات نویسندگان (نام فایل به این اسم باشد.)

۳. فرم تعارض منافع مقاله (نام فایل به این اسم باشد.)

۴. فرم کپی‌رایت نشریه (نام فایل به این اسم باشد.)

توجه) فایل اصلی مقاله ارسالی باید فاقد نام نویسندگان باشد و فایل مشخصات نویسندگان نیز بایستی شامل مشخصات کامل نویسندگان به صورت فارسی و انگلیسی باشد.

توجه) توجه گردد در صورت عدم رعایت این موارد مقاله ارسالی برگشت داده خواهد شد.

توجه) مقاله ارسالی حتماً بررسی اولیه خواهد شد، پس لطفاً تمامی موارد فوق را قبل از ارسال مقاله بررسی نمایید.

نکات:

 • تمامی پرداخت‌ها بایستی با مرورگر فایرفاکس صورت گیرد.
 • مقالات ارسالی بایستی تک ستونه و منابع داخل متن به‌صورت شماره‌ای داخل کروشه و به ترتیب باشند.
 • شکل‌های داخل متن دارای کیفیت مناسبی باشند.
 • هیچ‌گاه جداول به صورت عکس ارسال نشوند.