راهنمای نویسندگان

برای دانلود فرمت ارسال مقاله برای نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود راهنمای نویسندگان نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران

 

توجه: فایل اصلی مقاله ارسالی باید فاقد نام نویسندگان باشد و هم چنین فایل مشخصات نویسندگان بایستی شامل مشخصات کامل نویسندگان به صورت فارسی و انگلیسی باشد.

برای رابطه نویسی و فرمول نویسی می بایست از نرم افزار Math Type استفاده گردد.

 

دانلود نرم افزار Math Type به همراه Serial Number

 

برای دانلود فرمت فرم تعارض منافع مقاله برای نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود فرم تعارض منافع 

 

برای دانلود فرمت فرم کپی رایت  نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود فرم کپی رایت نشریه