کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
1. امکان سنجی و بهینه سازی ترکیب و زمان بندی طرح های مدیریت بحران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-87

هادی مختاری؛ زهرا قربانی


2. چارچوبی برای بهینه سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه ی مجروحان مطالعه ی موردی: نقش نیروهای مسلح

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-72

مهرداد نیازی شش نرمی؛ رسول کریمی طاهر؛ مسعود ربانی


5. ارائه‏‏ی یک الگوی بهینه‏سازی برای مسئله‏ی پاک‏سازی آوار در فاز پاسخ به بحران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-16

شایان توکلی؛ مسعود ربانی؛ علی بزرگی امیری


6. تأثیر چابکی منابع انسانی بر مدیریت بحران مطالعه‏ی موردی: انتقال خون اصفهان و سه استان حادثه‏خیز دیگر کشور

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-50

مصطفی آقاحسینی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ سید اکبر نیلی پور


7. تحلیل روابط بین‏ سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-37

زهره عبدی دانشپور؛ علیرضا فلاحی؛ داریوش مرادی


10. ایجاد مدل تعاملی اطلاعات و فعالیت‏های ذی‏نفعان مدیریت بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان، مطالعه‏‏ ی موردی: ایران‏ خودرو

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-36

مهدی نصیبی؛ محمود مدیری؛ محمد علی نکوئی؛ رضا حسنوی؛ مهدی نوری


13. بهینه ‏سازی حرکت سرویس‏ رسان‏های فرودگاهی در شرایط اضطراری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-15

ابوذر رمضانی؛ محمدرضا ملک؛ حمید دهقانی؛ حبیب اله سهامی؛ رضا حسنوی


14. بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-46

کیومرث ناصری؛ سعید گیوه چی؛ مهناز نصرآبادی


15. ارائه‌ی مدلی برای خطر آتش‌سوزی در بوستان ملی گلستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-87

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ اسماعیل قجر؛ مهدی غلامعلی فرد


16. ارائه‌ی مدلی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله با رویکرد مدل‌یابی ساختاری ـ تفسیری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-77

ابراهیم‌زاده پزشکی؛ نگار جلیلیان؛ سید حیدر میرفخرالدینی


17. تعیین و رتبه‌بندی تهدیدات انسان‌ساخت عمدی در اجزای اصلی ایستگاه‌های مترو

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-75

غلام‌رضا جلالی فراهانی؛ فتح‌اله شمسایی زفرقندی؛ مصطفی غضنفری؛ علی قنبری‌نسب


18. معیارهای توسعه‌ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-24

کاظم افرادی؛ فرشاد نوریان


19. طراحی نقشه ی دانش برای تشکیل تیم مدیریت بحران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-57

معصومه زیب ارزانی؛ محمدعلی نکوئی؛ ابراهیم اسماعیلی؛ محمد زیدی بن عبد روزان


20. طراحی مدل تأثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-67

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جعفر کیا لاشکی؛ مجتبی امانی؛ رضا وریج کاظمی


21. کاهش آسیب‌ پذیری زلزله و خطر آتش‌سوزی در خوابگاه‌های دانشجویی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-25

مهسا بشیری؛ سایما خواجه‌ئی


22. تحلیل فضا- مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه ی مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی MCDMو تحلیل شبکه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 57-65

سیدعلی علوی؛ اسماعیل سالاروند؛ علی احمدآبادی؛ سعیده فرخی سیس؛ محمد رضا بسحاق


23. بررسی میزان تأثیر مدیریت راهبردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-86

سید یعقوب حسینی؛ آنا دمنابی اصل


24. پیاده سازی الگوریتم های سلسله مراتبی/ فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله ی هسته ی مرکزی شهرها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-76

کیومرث حبیبی؛ علی سرکارگر اردکانی؛ زاهد یوسفی؛ مجتبی صفدر نژاد


25. کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-43

سعید گیوه چی؛ محمد امین عطار