دوره و شماره: دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-106 
5. ارائه‌ی الگوی ارزیابی خطر‌پذیری(ریسک) بر اساس تلفیق رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساخت‌های حیاتی

صفحه 47-56

حانیه نورالهی؛ اکرم برزگر؛ فرشید عوض‌آبادیان؛ عاطفه سلیمانی؛ آرزو علیخانی


6. مکان‌یابی-تخصیص سلسله‌مراتبی برای خدمات فوریت‌های پزشکی

صفحه 57-86

حمید شاهبندرزاده؛ غلامرضا جمالی؛ مهرناز منصوری


8. برنامه های درسی آموزش پدافند غیر عامل

صفحه 87-96

رضا ناصری جهرمی؛ رحمت‌اله مرزوقی؛ مهدی کرباسیان؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی