ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه های انتقال آب با استفاده از روش خوشه‌بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، شرکت مهندسین سنگ و تونل آزما

2 پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 کارشناسی عمران، شرکت مهندسین سنگ و تونل آزما

4 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

چکیده

شبکه‌های انتقال آب شهری زیرساخت مهمی در تأمین نیازهای آب شرب و بهداشتی مراکز جمعیتی  محسوب می‌شوند.از این رو، در طراحی چنین شبکه‌هایی علاوه بر رعایت معیارهای فنی باید پیوستگی خدمت‌رسانی در شرایط آسیب‌دیدگی ناشی از وقوع تهدیدات و نیز برگشت‌پذیری سامانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مد نظر قرار گیرد. در این پیوند تئوری آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال آب که بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی به‌دست آمده است، بسیار سودمند است. این نظریه از دو مرحله خوشه‌بندی و بازگشایی تشکیل می‌شود و با بکارگیری نتایج آن، نقشه‌ی بخش های آسیب پذیر شبکه تهیه و امکان ارائه‌ی راهکار مناسب برای کاهش پیامدهای خرابی با توجه به آسیب اولیه فراهم می‌شود. با استفاده از خوشه‌بندی، مدل سلسله مراتبی شبکه به‌د‌ست می‌آید و از روند بازگشایی، شناسایی سناریوهای خرابی نتیجه می‌شود. در این مقاله، نظریه پیش‌گفته به صورت چکیده توضیح داده و کاربرد آن با ذکر مثالی از یک شبکه انتقال و توزیع آب ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات