توجه) اسامی داوران مربوط به هر شماره از دوره در فایل PDF کلی مقالات آن شماره ذکر می‌گردد. اسامی زیر اسامی کل داوران نشریه است.

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
احمد آب پرور دانشجوی دکتری
علیرضا آزموده اردلان مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران
مهدی آشتیانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسن آقابراتی
علی اصغر آل شیخ بحران های طبیعی استاد گروه مهندسی نقشه برداری و GIS دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
سعید آمایه کارشناس ارشد عمران و استحکامات معاونت مهندسی
عادل ابراهیمی لویه معاون پژوهشی دانشگاه البرز قزوین
محمد احسانی فر ارزیابی ریسک مدیر گروه ارشد صنایع آزاد اراک
فرهاد اخگری .
مهدی ادیبی سده بحران های طبیعی هیات علمی دانشگاه اصفهان
علی اردکانی
عباس استاد تقی زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد اسد الهی دانشجو دکتری مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علوم و تحقیقات
حمید رضا اسکاش مدیریت بحران سرپرست «معاونت برنامه‌ریزی و آموزش‌های تخصصی سازمان امدادونجات»
محمد اسکندری بحران های طبیعی استادیار، مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
ناصر الهی
بابک امیدوار بحران های طبیعی دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
فرهاد باباخانی دکتری
مسعود باغستانی میبدی پدافند غیر عامل کارشناس بین المللی بانک صنعت و معدن
ابوالفضل باقری
اکرم برزگر بفرویی مدیریت بحران
محمدرضا بمانیان عضوهیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد بیات
الناز پیغاله استاد دانشگاه
سید علی ترابی
هادی تره باری .
هادی تره باری
رحمان تفهمی ریئس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد
محمد حسین توفیقی پدافند غیر عامل پژوهشگر دانشگاه مالک اشتر
رضا توکلی مقدم بحران های طبیعی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران
محمد رضا ثروتی
موسی جباری
کامران جعفرزاده حقیقی فرد
سیداصغر جعفری گروه حقوق بین الملل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد جعفری پدافند غیر عامل خهخم/هنغع
پرویز جعفری فشارکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
زهرا جمشیدی پدافند غیر عامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر جمشیدی پدافند غیر عامل رئیس پدافندغیرعامل و مدیریت بحران / شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران / ایران
فرزین چاره جو زلزله گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
محسن چشم براه ارزیابی ریسک دانشگاه مالک اشتر
ابراهیم حاجی ابراهیمی .
سمیرا حسن زاده بحران های طبیعی دانشجوی دکتری مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا حسنوی مدیریت بحران دانشگاه مالک اشتر
بهشید حسینی دانشگاه هنر - معماری
سیداحمد حسینی ارزیابی آسیب پذیری عضو هیئت علمی مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل گروه سازه دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ژیلا حسینی نژاد بازسازی پس از سانحه پژوهشگر، پژوهشکدۀ مدیریت بحران، مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهزاد حصاری ارزیابی ریسک عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی آب پژوهشکده دریاچه ارومیه
آزاده خدابنده لو مدرس/-
کوروش داداش تبار احمدی مدیر پژوهشکده کامپیوتر و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مسعود دارابی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- بازرسی
رضا دشتی
حمید دهقانی
هادی ذاکر گروه زیرساخت -مجتمع پدافند
محمدیاسر رادان بحران های طبیعی، زلزله رئیس پژوهشکده عمران، عضو هیأت علمی مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران
سعید راسخی پدافند غیر عامل مشاور
عباس رجبی فرد
عباس رزمی مدیر بهداشت ایمنی محیط زیست و پدافن غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران
احتشام رشیدی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا رضایی ارزیابی آسیب پذیری دانشگاه یزد
حمیدرضا رضایی بارونقی پدافند غیر عامل پژوهشگر
مجتبی رفیعیان بحران های طبیعی عضوهیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه شهرسازی
مهدی رمضان زاده لسبوئی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
حمید رضا رنجبر دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فیروز رنجبر پژوهشگر ارشد پژوهشکده شهرسازی و معماری دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیده روحانی نژاد ارزیابی آسیب پذیری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا زاهدی دانشضگاه صنعتی مالک اشتر
محمد زعفرانچی پدافند غیر عامل مدیر آموزش
معصومه زیب ارزانی هیات علمی دانشگاه الزهرا
علیرضا ساروخانی
علی اکبر ستاره پدافند غیر عامل استادیار پژوهش
عاطفه سلیمانی بحران های طبیعی
حبیب اله سهامی عضو هیات علمی
نبی سهرابی استاد
سید کمال سید حسین پدافند غیر عامل کارشناس مرکز زمین امن
مهران سید رزاقی
مهراب شریفی
نقی شعبانیان
ابوطالب شفقت پدافند غیر عامل ریاست دانشگاه
فتح اله شمسایی پدافند غیر عامل مدیر بخش مهندسی دفاعی
ناصر شمس کیا بحران های طبیعی گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
محمد شیخ علیشاهی
مجید شیدائیان دانشگاه مازندران
نیلوفر صادقی پژوهشگر
بهنام صالحی پدافند غیر عامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید محمد مهدی صفوی
روح اله طاهرخانی عضو هیئت علمی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
مرتضی عباسی
حمیدرضا عباسیان جهرمی ارزیابی ریسک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
مجتبی عراقی زاده پدافند غیر عامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد حسین عسکری آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
علی عسگری
محمد حسن عطائی پدافند غیر عامل پژوهشگر- مجری پروژه
سیدعلی علوی دانشگاه تربیت مدرس
سید کاظم علوی پناه استاد گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران
آرزو علیخانی
یاسر علیدادی دکتری مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت دولتی
حمید رضا علی نژاد مدیریت صنعت
فرشید عوض آبادیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مصطفی غضنفری کارشناس پدافند غیرعامل
وحید غلامی فارغ التحصیل از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسین فخرایی
حسنعلی فرجی سبکبار دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
محمدرضا فلاح قنبری ارزیابی ریسک پژوهشگر- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا فلاحی دانشگاه شهید بهشتی
محمود فیاضی
حمیدرضا فیروزی برق مدیریت
مرتضی فیروزی مهندسی عمران پژوهشگر/پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تبریز
روح اله قاسمی ارزیابی ریسک دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (استاد مدعو)
مجتبی قدیری معصوم
علی قنبری نسب مدیریت بحران رییس مرکز پژوهشی علوم و فناوری شهرسازی در مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
حمیدرضا کاظم پورفرد دانشگاه علم و صنعت
نسرین کاظمی
مهدی کرباسیان پدافند غیر عامل مدیر مرکز تحقیقات مهندسی صنایع
رضا کرمی محمدی ارزیابی آسیب پذیری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علی اکبر کیایی خوشرودباری گروه هوش مصنوعی، دانشکده کامپیوتر و هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
فواد کیلانه ای بحران های طبیعی
امیرحسین گرکانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس، تهران
سید امیر حسین گرکانی بحران های طبیعی عضو هیات علمی دانشگاه
مصطفی گلپایگانی پدافند غیر عامل پژوهشگر
ناصر گلستانی
حمید گهرنژاد
سعید گیوه چی بحران های طبیعی دانشیار دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
زهیر متکی بازسازی پس از سانحه استادیار
جعفر محمدیان بیوشیمی
احسان مدیری
مهدی مدیری پدافند غیر عامل عضو هیات علمی مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل دانشگاه
امین مرادی زلزله کارشناس ارشد سازمان پدافند غیرعامل
محمد جواد مصدق
شریف مطوف دانشگاه شهید بهشتی
حسین مظاهری رییس دانشکده فنی اراک
پرهام معماریان
بهرام ملک محمدی ارزیابی خسارت استادیار گروه مدیریت در سوانح طبیعی/ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
جواد منزوی بحران های طبیعی .
مرتضی منصوردهقان پدافند غیر عامل افسر عرشه سازمان بنادر و دریانوردی
رسول مهدی زاده
ناصر مهردادی معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مهدی موحدی بک نظر
مهناز میرزابراهیم طهرانی ارزیابی ریسک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجید میرزایی
سید حسین میرزینلی یزدی پدافند غیر عامل مسئول پژوهشکده سازه های امن/دانشگاه مالک اشتر
علی نصیرزاده
قدرت الله نصیری
حسین نظم فر هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سید رضا نقیب السادات دکتری
بتول نکوئی
محمد علی نکوئی بحران های طبیعی سایر/سایر
مسعود نکوئی عضو هیات علمی
حانیه نورالهی پژوهشگر دانشگاه مالک اشتر
مهدی نوری پدافند غیر عامل رییس مرکز مدیریت بحران
سیدجواد هاشمی فشارکی پدافند غیر عامل مدیر گروه طراحی دانشکده پدافند غیر عامل دانشگاه امام حسین ع
محمد یزدانی نسب کارشناس