کلیدواژه‌ها = بحران
تعداد مقالات: 12
1. عنوان: ارائه الگوی مدیریت رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 113-125

علی فتاحی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ ابوالفضل دانایی


2. تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-31

سیدحسین سیدی؛ سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد


4. نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تأمین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 113-125

ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ اکبر امامی


8. تحلیل روابط بین‏ سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-37

زهره عبدی دانشپور؛ علیرضا فلاحی؛ داریوش مرادی


9. سنجش ظرفیت های تاب آوری در مجموعه ی شهری قزوین

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-84

هاشم داداش پور؛ زینب عادلی


10. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت نیروهای داوطلب مردمی در زمان بحران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-13

فرهاد باباخانی؛ محمد یزدانی‌نسب؛ مهدی نوری


11. مقایسه‌ی ظرفیت‌های نظام ساختمانی LSF با ICF برای ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-50

محمدرضا بمانیان؛ نجمه بختیاریان


12. بررسی حقوق شهروندی در وضعیت بحران مطالعه ی تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و آمریکا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-81

سعدالله فغان نژاد؛ مهدی نوری