طراحی نقشه ی دانش برای تشکیل تیم مدیریت بحران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فن آوری اطلاعات، گروه کامپیوتر و سیستم¬های اطلاعات، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه

2 پژوهشکده مدیریت بحران، دانشگاه مالک اشتر

3 دانشجوی دکترای مدیریت فن آوری اطلاعات، گروه کامپیوتر و سیستم¬های اطلاعات، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه UTM

4 گروه کامپیوتر و سیستم¬های اطلاعات، دانشکده کامپیوتر دانشگاه UTM

چکیده

انسان همواره با بلایا و بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت رو به رو بوده است. هر چند اجتناب از بحران ممکن نیست اما با طراحی مناسب می‌توان از صدمات این بحران‌ها کاست. تشکیل تیم مدیریت بحران از مهم‌ترین مسائل مطرح در مدیریت بحران است. این مقاله قصد دارد روشی جهت تشکیل تیم مدیریت بحران، پیش از وقوع بحران ارائه دهد که در آن اعضای تیم بر اساس سطح مهارت‌ و توانایی‌شان انتخاب شوند. این روش به سازمان با دید شبکه‌ی اجتماعی متشکل از کارمندان می‌نگرد و تلاش می‌کند نقشه‌ی منابع دانش موجود در سازمان را با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی استخراج کند. به منظور نشان دادن کاربرد، این روش در محیط دانشگاه صنعتی مالزی بر روی جامعه‌ی نمونه اعمال شد. نقشه‌ی دانش حاصل از این روش علاوه بر تیم‌های بحران، می‌تواند به عنوان مبنای تصمیم‌گیری در انتخاب اعضای تیم‌های مدیریت پروژه نیز به کار رود. 

کلیدواژه‌ها