مسیریابی گروه های ارزیابی خسارات در شریط بحران با استفاده از الگوریتم گروه ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران-راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله به برنامه‏ریزی زمانی و مسیریابی بهینه برای گروه‏های ارزیابی خسارات پرداخته شده است. گروه­های ارزیابی خسارات بعد از رخداد حادثه به محل‏های حادثه‏دیده ارسال می‏شوند و تقاضای مورد نیاز برای کمک‏رسانی را برآورد می‏کنند. در فرایند ارزیابی خسارات، اطلاعات مربوط به تقاضا باید در زمان کوتاهی به سازمان‏های کمک‏رسانی ارائه شود. در این مقاله برای حل این مسئله به جای «زمان رسیدن»، از «بیشینه زمان اتمام کار» به‌‌منزله‌ی تابع هدف برای هر وسیله‏ی نقلیه استفاده شده است. این مسئله با استفاده از الگوریتم بهینه‏سازی پیوسته‏ی گروه ذرات حل شده و نتایج حاصل از آن با تابع هدف «زمان رسیدن» که در مطالعات گذشته از آن استفاده شده مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که مدل پیشنهادی، کل زمان فرایند ارزیابی خسارات را نسبت به مدل پیشین بهبود می‏بخشد. این بهبود برای شبکه‏ی با ابعاد کوچک 10 درصد و برای شبکه‏ی با ابعاد واقعی (بزرگ) 16.9 درصد است.

کلیدواژه‌ها