طراحی سامانه‏ی اعلام هشدار شکست سد با استفاده از رادارهای تصویربرداری SAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی برق ـ مخابرات ـ سیستم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشیار، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

چکیده

سدها یکی از مهم‏ترین زیرساخت‏های انرژی هستند که نقش به‏سزایی در تأمین آب یک منطقه، استان و یا کشور دارند. همچنین از منظر انرژی نیز یک نیروگاه برق ـ آبی محسوب می‏شوند که به تولید انرژی الکتریکی از طریق انرژی پتانسیل موجود در آب پشت سد می‏پردازند. لذا از منظر مدیریت بحران، شناسایی هرگونه تخریب (ترک، شکست و ...) در بدنه‏ی سد، بسیار با اهمیت است. زیرا در نهایت، این تخریب‏ها می‏توانند منجر به شکسته شدن سد ‏شوند و با شکسته شدن سد بحران بسیار بزرگی برای آن منطقه به وجود می‏آید. در این مقاله تلاش می‏شود تا یک سامانه‏ی اعلام هشدار تصویری با استفاده از رادار روزنه‏ی مصنوعی SAR به‏منظور کشف و شناسایی هرگونه تخریب در بدنه‏ی سد طراحی شود تا به این ترتیب استمرار فعالیت سد تضمین ‏شود. سامانه‏ی طراحی شده برخلاف سامانه‏های اعلام هشدار اپتیکی به صورت شبانه‏روزی و در هرنوع شرایط آب و هوایی (مه، گرد و غبار) قادر به تصویربرداری از سد مورد نظر بوده و قادر است با مقایسه‏ی تصویر گرفته شده و تصویر ذخیره شده از سد سالم، به استخراج نواحی تخریبی در سد مورد نظر بپردازد. 

کلیدواژه‌ها