مدل‌سازی هم‌جواری کاربری‌های پرخطر بر اساس ارزیابی شاخص تهدید (مطالعه موردی: پمپ‌بنزین‌های ناحیه 3 منطقه 7 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 استاد تمام دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده

در عصر حاضر با توجه به رویکرد جدید تأثیر محوری کشورهای متخاصم که صحنه نبرد را به مناطق شهری منتقل کرده‌اند، دشمن در پی ایجاد اختلال در عملکرد زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف است. ازجمله این زیرساخت‌های حیاتی که نقش مهمی در خدمت‌رسانی شهری دارد، شبکه سوخت‌رسانی و جایگاه‌های عرضه سوخت است. جایگاه‌های عرضه سوخت در مناطق شهری افزون بر نقش خطیر سوخت‌رسانی به وسایل نقلیه، به دلیل وجود مخازن نگهداری سوخت قابل اشتعال، از پتانسیل بالایی جهت ایجاد حوادث بزرگ برخوردار است. این حوادث می‌تواند شامل حوادث فرایندی، عمدی و متخاصمانه باشد؛ ولی با به‌کارگیری صحیح اصول برنامه‌ریزی کاربری اراضی می‌توان خطر این‌گونه کاربری‌ها را تا حدود زیادی کاهش داد. لذا این پژوهش درصدد آن است تا با بهره‌گیری از نرم‌افزار PHAST، سامانه اطلاعات مکانی و همچنین کشف و به‌کارگیری شاخص‌هایی جهت استخراج میزان آسیب‌پذیری هرکدام از کاربری‌های هم‌جوار این جایگاه‌ها؛ نتایج حاصل از پیامدهای وقوع حادثه در جایگاه عرضه سوخت را ادغام نموده و با ارائه نقشه‌های کاربردی، فرایند برنامه‌ریزی کاربری اراضی را تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Proximity of Hazardous Land Uses Based on Threat (Risk) Index Assessment (Case Study: Gas Stations, Region 3, District7, Tehran).

نویسندگان [English]

  • Ali Ghanbari Nasabb 1
  • Mahdi Modiri 2
  • marzieh mashhadi 3
  • Ebrahim Hashemi Fasaei 3
  • Miad Yari 4
1 Assistant Professor, Malek ashtar University of Technology,Tehran, Iran
2 Professor, Malek ashtar University of Technology,Tehran, Iran.
3 Master of Passive Defense, Malek ashtar University of Technology,Tehran, Iran.
4 M.A student, Passive Defense, Malek ashtar University of Technology,Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present age, according to the new approach of the axial influence of the hostile countries that have moved the battlefield to urban areas, the enemy seeks to disrupt the functioning of the critical inftastructures of the target country. One of the critical infrastructure is the transportation system, which consists of various parts, including the fuel supply network and fuel supply stations. Fuel supply stations in urban areas, in addition to the serious role of refueling vehicles, have a high potential for major accidents due to the presence of flammable fuel storage tanks. These events can include process events and intentional and hostile events. However, by applying the principles of land use planning correctly, the risk of such events can be greatly reduced. Therefore, this research intends to use PHAST software and create a spatial information system. It also attempts to discover and apply indicators to extract the vulnerability of each of the neighboring uses of these sites; integrate the consequences of an accident at a fuel supply point and facilitate land use planning by providing application maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hazardous facilities
  • Land use planning
  • spatial information system
  • Spatial Modeling
  • Threat