ارزیابی روش‏های تخمین تفاضل پوش به سیکل در سامانه‏ی زمین پایه لورن به منظور تعیین موقعیت دقیق و صحیح در شرایط بحران انسان‏ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد- گروه ژئودزی- پردیس دانشکده‌های فنی- دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد- گروه ژئودزی- دانشکده نقشه‌برداری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امروزه، جی پی اس متداول‏ترین سیستم تعیین موقعیت در جهان محسوب می‏شود، ولی ضعف‏های مختلف این سیستم از قبیل اختلالات اتمسفری طبیعی و مصنوعی، امکان هدف قرار دادن ماهواره‏های جی پی اس در فضا و . . . می‏تواند زیرساخت موقعیت‏یابی جهانی را خدشه‏دار کند. بنابراین سیستم تعیین موقعیت زمین پایه لورن، به‌منزله‌ی سیستم مکمل (در شرایط عادی) یا پشتیبان (در شرایط بحران) مطرح شد. عوامل مختلفی در افزایش دقت این سیستم تأثیرگذار هستند که یکی از مهم‌ترین این عوامل، تفاضل پوش به سیکل است. این عامل مبیّن اختلاف زمانی بین فاز حامل سیگنال تولید‌شده‌ی لورن نسبت به مبدأ زمانی سیگنال استاندارد است و به نوعی مشخص می‏کند در چه مکان‌هایی، دامنه‌ی سیگنال برابر صفر خواهد شد. تعیین این عامل دو مزیت خواهد داشت: 1. مدت زمان دستیابی به موقعیت گیرنده را کاهش می‏دهد. 2. مقایسه‌ی صفر استاندارد با نقطه‌ی عبور صفر سیگنال دریافتی، به گیرنده در تأیید صحت سیگنال دریافتی کمک می‏کند. آنچه که در شرایط بحران دارای اهمیت ویژه‏ای است، دستیابی به موقعیت با دقت بالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن است که تعیین تفاضل پوش به سیکل هم در کاهش زمان و هم افزایش دقت تعیین موقعیت مؤثر است. اگر این پارامتر درست تعیین نشود، موجب ایجاد خطای سیکل شده و باعث می‏شود گیرنده، سیکل را اشتباه انتخاب کند. این خطا ممکن است در طول ردیابی سیگنال ادامه یابد و باعث خطای طول‌یابی در حد چند هزار کیلومتر گردد. 

کلیدواژه‌ها