ارائه الگویی جهت ارزیابی آسیب پذیری امنیتی در صنعت نفت مطالعه موردی: تاسیسات نفتی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد / دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد / دانشگاه صنعتی

3 استادیار / استادیار

4 دانشجوی دکتری / تربیت مدرس

چکیده

پس از حادثه‌ی 11 سپتامبر 2001 میلادی در ایالات متحده، بار دیگر محافل علمی به اهمیت توجه به مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی تأکید کردند. اگرچه در این حادثه، صنعت نفت مورد هدف قرار نگرفت، اما با این وجود، این صنعت به روشنی به‌دلیل توانایی بالقوه در ایجاد خسارات و تلفات سنگین، همواره، در معرض بحران‌های مختلف است. این تحقیق به ارزیابی آسیب‌پذیری امنیتی ناشی از سوانح انسان‌ساخت در جزایر نفتی می‌پردازد. تحقیق پیش رو، با معرفی سامانه‌ی ارزیابی آسیب‌پذیری امنیتی (سامانه‌ی جوشن) در صدد تغییر نگرش رایج درخصوص شیوه‌های ارزیابی ریسک ناشی از حملات نظامی، تروریستی و خرابکاری است. از این رو، هدف از ارزیابی ریسک امنیتی دارایی‌های جزیره ، بر دو بخش: 1. شناسایی مخاطرات امنیتی، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های محتمل در مواجهه با دارایی‌های هدف و 2. اقدامات متقابل در برابر تهدیدها در جهت حفاظت از عرصه‌ی عمومی، کارگران، سرمایه‌های ملی، محیط ‌زیست و شرکت نفت فلات قاره تقسیم می‌شود. مراحل پنج‌گانه‌ی مدل ارزیابی آسیب‌پذیری امنیتی عبارتند از: مشخصات دارایی‌ها، ارزیابی تهدید، تحلیل آسیب‌پذیری، ارزیابی ریسک و اقدامات متقابل. از سویی، در این تحقیق از نرم‌افزار بومی ارزیایی آسیب‌پذیری امنیتی (جوشن پرو) بدین منظور استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها