طراحی و شبیه‏ سازی مدل صف عملیات امداد و نجات زلزله به کمک سامانه‏ ی اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، گروه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

زلزله بشر را، در طول زمان، با خسارات جبران‏ناپذیری مواجه ساخته است. از طرفی دیگر، تصمیم‏گیرندگان همواره سعی در مدیریت بحران و چالش‏های ناشی از آن داشته‏اند. یکی از این چالش‏ها، عملیات امداد و نجات پس از زلزله است. هدف این پژوهش شبیه‏سازی مدلی است که بتواند میان تعداد گروه‏های امدادی در منطقه و توان عملیاتی آن‌ها یک حالت تعادل ایجاد نماید. ازاین‌رو، با توجه به محبوبیت روش‏های تحقیق در عملیات، از جمله نظریه‌‏ی صف در زمینه‏ی عملیات امداد و نجات، با بهره‏گیری از مفاهیم نظریه‏ی صف، مدل صف متناسب با عملیات امداد و نجات شبیه‏سازی گردید. از سویی دیگر، با استفاده از مدل نرخ بقای افراد زیر آوار، بر اساس نوع سازه، عامل مؤثری برای تحلیل مدل صف شبیه‏سازی شده در محیط GIS فراهم شد. با در نظر گرفتن عامل مدت زمان زنده ماندن افراد در زیر آوار که با استفاده از مدل نرخ بقا به دست آمده است و همچنین با به کارگیری دیگر عوامل ارائه شده توسط نظریه‏ی صف از قبیل توان عملیاتی، تعداد مجروحان خارج شده در مدت زمان اجرا‏ از سیستم و تعداد سرویس‏دهندگان (امدادرسانان)، خروجی مدل شبیه‏سازی شده تحلیل گردید. نتیجه‏ی به دست آمده، گویای این نکته است که تلفیق نظریه‏ی صف و GIS امکان‏پذیر است و نتیجه‏ی آن تخصیص تعداد و ترکیب مناسب نیروهای امداد و نجات در منطقه‏ی مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها