کلیدواژه‌ها = زمین‌لغزش
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در استان‌ تهران با استفاده از مدل فازی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-155

موسی عابدینی؛ نازیلا یعقوب نژاداصل