کلیدواژه‌ها = مکان یابی
تعداد مقالات: 4
1. مکا نیابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-59

عبدالرضا کاظمی نیا


2. مدل بهینه سازی چندهدفه برای مکان یابی مرا کز درمانی موقت و برنامه ریزی لجستیکی پس از بحران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-33

زهره رحمانی؛ عبدالستار صفائی؛ محمدمهدی پایدار


3. کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-43

سعید گیوه چی؛ محمد امین عطار


4. تحلیل فضا- مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه ی مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی MCDMو تحلیل شبکه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 57-65

سیدعلی علوی؛ اسماعیل سالاروند؛ علی احمدآبادی؛ سعیده فرخی سیس؛ محمد رضا بسحاق