موضوعات = مدیریت بحران
طراحی الگویی جهت مدیریت اثربخش بحران در سازمان از طریق یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان‌های منتخب در اتاق مدیریت بحران اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

محمد عبدالمجید؛ سیدمحسن علامه؛ سیدعلی سیادت


اولویت‌بندی معیارهای تأثیرگذار بر شناسایی و فرماندهی حریق با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره و استانداردهای NFPA

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 83-101

افراسیاب خیردست؛ سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ مهناز میرزابراهیم طهرانی


شناسایی مؤلفه‌های رسانه‌ای به‌منظور اطلاع‌رسانی مطلوب به شهروندان با محوریت بحران آب

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 131-154

مهران فولادی نژاد؛ علی محمد مزیدی؛ حسین اسلامی


شناسایی و تعین مؤلفه‌ها و ابعاد بحران مالی صنعت هتلداری در شرایط بحرانی کووید-19

دوره 12، ویژه‌نامه پدافند اقتصادی، بهمن 1402، صفحه 1-18

فاطمه دکامینی؛ حبیب اله جوانمرد؛ محمد احسانی فر


طراحی مدل فراترکیب بحران در خط‌مشی‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی

دوره 12، ویژه‌نامه پدافند اقتصادی، بهمن 1402، صفحه 19-33

فاطمه رستمی یزدی؛ سید وحید شالباف یزدی؛ علیرضا معطوفی؛ حمید عرفانیان خان زاده


طراحی مدل عوامل موثر بر مدیریت بحران در صنعت ورزش کشور

دوره 12، ویژه‌نامه پدافند اقتصادی، بهمن 1402، صفحه 65-83

فریده علی زاده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیر نژاد؛ مرتضی دوستی پاشاکلائی


عوامل مؤثر بر تاب‌آوری مالی زنجیره تأمین گردشگری سلامت در شرایط بحران

دوره 12، ویژه‌نامه پدافند اقتصادی، بهمن 1402، صفحه 151-164

اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ الهام محمدی پور


ارائه مدل ساختاری تفسیری جامع موانع تاب‌آوری زنجیره تأمین

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 95-119

اکبر رحیمی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ فریبا طالبی


طراحی مدل اجتناب از بحران ارزی در خط‌مشی گذاری‌های بانک مرکزی با رویکرد آمیخته

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 178-202

فاطمه رستمی یزدی؛ سید وحید شالباف یزدی؛ علیرضا معطوفی؛ حمید عرفانیان خان‌زاده


مرور سیستماتیک مطالعات سبک زندگی پساکرونایی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 203-227

احمد غیاثوند؛ اردشیر انتظاری؛ الهه آب نیکی


واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 129-140

محمد پودینه؛ غلامرضا میری؛ محمودرضا انوری