اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1634
تعداد پذیرش 193
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 959

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 9479
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10034
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 462 روز
درصد پذیرش 12 %