دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1551
تعداد پذیرش 171
تعداد پذیرش بدون داوری 17
تعداد عدم پذیرش 886
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 582

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 3988
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5091
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 483 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 220 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 52 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 101 روز
درصد پذیرش 11 %