شناسایی مؤلفه‌های رسانه‌ای به‌منظور اطلاع‌رسانی مطلوب به شهروندان با محوریت بحران آب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

چکیده

ضرورت آب برای بقا بر کسی پوشیده نیست اما هنوز روش مشخص و نظام‌مندی برای تفکر درباره ارزش آب وجود ندارد. ارتباط بین فقر و کمبود آب کاملاً روشن است به‌طوری‌که فقر عمدتاً در مناطق کم آب رواج دارد و می‌تواند منجر به ایجاد مناقشات شود؛ توسعه اجتماعی و اقتصادی یکسره به آب گره‌خورده است و واقعیت این است که ایران آشکارا با بحران آب مواجه است. این مقاله در پی آن است تا به شناسایی مؤلفه‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی مطلوب به شهروندان با محوریت بحران آب بپردازد. بر همین اساس، پژوهش حاضر در پارادایم تفسیری مبتنی بر روش‌شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریۀ داده بنیاد رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین، از طریق نمونه‌گیری نظری با کارشناسان حوزه‌های آب، رسانه، علوم اجتماعی و ارتباطات 31 مصاحبه عمیق انجام شد. پدیده هسته‌ای این پژوهش، اطلاع‌رسانی به شهروندان در نظر گرفته شد. با تحلیل داده‌ها، شرایط علّی (31 مفهوم)، عوامل زمینه‌‏ای (شرایط فرهنگی، شرایط سیاسی و اجتماعی، تنوع رسانه‌ای، شرایط جغرافیایی، شرایط اقتصادی)، عوامل مداخله‌‏گر (نقش روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، استقلال روزنامه‌نگاران، سیاسی شدن مطبوعات، آینده مبهم روزنامه‌نگاری ایران) و استراتژی‌ها (تعامل با رسانه‌ها، تعامل صنعت، نهادهای آموزشی، دانشگاه و رسانه، آسیب‌شناسی مطبوعات، ارتقاء سرمایه اجتماعی، جامعه‌شناسی مخاطب، اعتمادآفرینی، دموکراسی دروازه‌بانی، همگرایی فن‌آورانه و روزنامه‌نگاری، محتوای هم‌جوار، تأسیس انجمن روزنامه‌نگاران آب، تعامل چابک رسانه‌ای و ایجاد رشته روزنامه‌نگاری آب در مدارس، نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها) طی سه مرحله کدگذاری به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Media Components for Optimal Information to Citizens with The Focus on Water Crisis

نویسندگان [English]

 • Mehran Fouladi Nejad 1
 • Ali Mohammad Mazidi 2
 • Hosein Eslami 2
1 Ph.D. Student of Social Communication Sciences, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Social Communication Sciences, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran
چکیده [English]

The necessity of water for survival is not hidden to anyone, but there is still no clear and systematic way to think about the value of water. The connection between poverty and lack of water is quite clear, so that poverty is prevalent mainly in water-scarce areas and can lead to conflicts; Social and economic development is completely tied to water, and the fact is that Iran is clearly facing a water crisis.This article seeks to harness the capacity of the media in general and new forms of water-related journalism in particular to promote citizens' water literacy. Accordingly, the present study was conducted in an interpretive paradigm based on qualitative methodology and using the data theory method of the Strauss and Corbin Systematic Approach Foundation, through theoretical sampling with experts in the fields of water, media, social sciences and communications, 31 in-depth interviews. The main phenomenon of this research was considered to be the promotion of water literacy. By analyzing the data, causal conditions (31 concepts), Underlying factors (cultural conditions, political and social conditions, media diversity, geographical conditions, economic conditions), intervening factors (role of professional journalists, independence of journalists, politicization of the press, ambiguous future of Iranian journalism) and strategies (media interaction, industry interaction, educational institutions, academia and media, press pathology, social capital promotion, audience sociology, confidence building, gatekeeper democracy, technological convergence and journalism, contiguous content, establishment of newspaper association Water writers, agile media interaction, and the creation of water journalism in schools, educational institutions, and universities) obtained in three coding steps.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information
 • Water Crisis
 • Media
 • Media Capacity Building
 • Foundation Data Theory
 1. Wood, Georgina Victoria. (2014).Water literacy and citizenship: education for sustainable domestic wateruse in the East Midlands. PhD. Thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:http://eprints.nottingham.ac.uk/14328/1/G.Wood-_eThesis.pdf.

2- قانعی راد، محمدامین (21 شهریور، 1394). آگاهی زیست‌محیطی یا جنبش نان. روزنامه شرق، شماره 2395 قابل‌دسترس در http://sharghdaily.com/1394/06/21/Vijeh/PDF/13940621-2395-132-278.pdf.

3- آرایش، منصور؛ و شیخی، محمدتقی. (1399). بررسی رابطه آموزش شهروندی و توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال دهم، شماره 34، 28-1.

4- نصرالهی، اکبر (1392). چگونگی مدیریت بحران به‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن. تهران: دانشگاه تهران.

5- بابایی، محسن. (1399) بخش ارتباطات تبیان «مدیریت رسانه در بحران». https://article.tebyan.net/331044

6- صلواتیان، سیاوش (1389)، رسانه‌ها و مدیریت بحران (پیش‌بینی‌، پیش‌گیری، آمادگی)، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

7- سورین، ورنرجی؛ و تانکارد، جیمز دبلیو. (1386). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علّی رضا، دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 1. Herve-Buzin, C. (2014). Water Communications. IWA Publishing.
 2. Eide, E.& Kunelies R. (2012). Media Meets Climate. Norway,Nordicom.

10- خانیکی، هادی؛ و موسوی، سیده ثریا. (1398). بازنمایی مسئله آب ایران در روزنامه‌ها؛ تحلیل محتوای روزنامه‌های ایران، شرق، دنیای اقتصاد و کیهان؛ از سال 1391 تا 1397، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. سال یازدهم، شماره 4.

11- خواجه‌نوری، نسترن؛ ابوترابی، آیدا. (1397). تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب‌وهوایی در وب‌سایت‌های فارسی‌زبان. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال چهاردهم، شماره 51.

 1. Xuanxuan Wang, Yaning Chen, Gonghuan Fang, Zhi Li(2022)The growing water crisis in Central Asia and the driving forces behind it, Journal of Cleaner Production,Volume 378, 10 December 2022, 134574, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134574
 2. Navjot Hothi, Gagandeep Hothi(2022)Water crisis of Shimla Town: Past and present scenario, Materials Today: Proceedings,Volume 64, Part 3, 2022, Pages 1250-1254, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.715

14- صالحی، صادق؛ پازوکی نژاد، زهرا. (1393). محیط‌زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، سال دوم، شماره 4.

15- توکل، فاطمه؛ شاه منصوری، بیتا. (1393). بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر میزان صرفه‌جویی آب در میان شهروندان مناطق شش‌گانه آبفای تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رسانه‌ای، سال نهم، شماره 24.

 1. Kalla, Hanna. (2019). A Changing Climate: How Climate is Communicated Communicated in Swedish and North American News Media. Masterprogrammet I kultur- och medievetenskap, 15 hp.
 2. Vredenberg, Nikki. (2019). Fighting climate change starts with journalists. International Master’s Program in Journalism. Södertörn University.
 3. Ahmed, Saifuddin (2014),Online Public Opinion: Transforming Agenda Setting and Shaping the Public Sphere in China, Citation preview, October 2014, www.researchgate.net/publication/278159224
 4. Moors,RuudPR(2019) Smith: “The digital transformation is about people first and technology second, Customer Talk, www.customertalk.nl.
 5. Chawla, L. & Cushing, D. F. (2007). Education for strategic environmental behavior. Environmental Education Research.

21-کریمی، یوسف؛ صفاری نیا، مجید. (1384). روان‌شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف‌کنندگان انرژی. فصلنامه علمی پژوهشی انرژی ایران، سال نهم، شماره بیست و دوم.

22- گودینی، حاتم؛ بازدار، محمد؛ طراحی، محمدجواد؛ زارع، سودابه؛ یاراحمدی، مرتضی؛ محمدیان، جلال؛ احمدی فرد، طیبه. (1395). بررسی تأثیر آموزش بر میزان صرفه‌جویی در مصرف آب در شهر خرم‌آباد در سال 1394. فصلنامه مهندسی بهداشت، سال چهارم، شماره 1.

23- صالحی، صادق؛ و امام قلی، لقمان. (1391). سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان). فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره 28.

 1. Kizgin, H. Jamal, A. Dey, B. L. & Rana, N. P. (‎‏2018‏‎). The impact of‎‏ ‏social media on consumers’ ‎acculturation and purchase intentions.‎‏ ‏Information Systems Frontiers, ‎‏20‏‎(‎‏3‏‎).
 2. Reichert, Frank (‎‏2016). How Internal Political Efficacy Translates Political Knowledge Into Political ‎Participation”, Eur J Psychol, ‎‏(2016). Published online ‎‏2016‏‎ May 31 ‏‎. doi://‎‏105964‏‎/ejop.v‎‏12‏i2.1095‏‎.‎
 3. Meier, Karen. (2018). How Does the Audience Respond to Constructive Journalism? Journalism Practice, 12(6).
 4. McIntyre, Kelin. & Gyldensted, C. (2017). Constructive journalism: Applying Positive Psychology Techniques to News Production. The Journal of Media Innovations, 4(2).
 5. Mast, Jelly. Coesemans, R. & Temmerman, M. (2018). Constructive journalism: Concepts, practices, and. Journalism 2019, 20(4).
 6. Skoric, Marco. M. Zhu, Qungfeng. Goh, Debbi. & Pang, Nataly. (‎‏2016‏‎). Social media and citizen engagement: A meta-‎analytic‏ ‏review. New Media & Society, ‎‏18‏‎(‎‏9‏‎), ‎‏1817‏‎–‎‏1839‏‎.‎
 7. Wang, Junsong and Ye, Xinyue and Dennis Wei, Yehua (‎‏2019‏‎), “Effects of Agglomeration, ‎Environmental Regulations, and Technology on Pollutant Emissions in China: Integrating Spatial, Social, ‎and Economic Network Analyses”, Sustainability ‎‏2019‏‎, ‎‏11‏‎, 363‏‎; doi:‎‏//103390‏‎/su‎‏11020363‏‎.

31- نصراللهی، اکبر (1394)، مدیریت پوشش خبری بحران در رسانه‌های حرفه‌ای، تهران، همشهری، چاپ اول.

 1. میرزایی، خلیل. (1395). کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه نویسی. تهران: فوژان.

33- عاملی، سعیدرضا؛ بیچرانلو، عبدالله؛ بهار، مهری؛ و غلامی، فرزاد. (1398). تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب؛ ظرفیت‌های ارتباطات برای مدیریت بحران آب در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، سال یازدهم، شماره 3.

34- مک کوئیل، دنیس. (1385). نظریه ارتباطات جمعی، پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه سازمان‌ها، چاپ دوم.

35- کسرایی، محمد سالار. (1388). نظریه گفتمان لاکا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده‌های سیاسی. فصلنامه سیاست، شماره سوم. دوره 39.

36- تاجیک محمدرضا. (1379). میشل فوکو و انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم اسلامی و بقعه.

37- احمدآبادی آرانی، نجمه؛ شکاری، عباس. (1397). درآمدی بر آموزه‌های پارادایم فرا متن در فرایند یاددهی -یادگیری و نقد آن. نشریه علمی پژوهش‌های آموزش و یادگیری، دوره پانزدهم، شماره 1.

38- مهدی زاده، سید محمد. (1396). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، انتشارات همشهری، چاپ ششم.

 1. Jeroen F. Warner, Richard Meissner (2021) Cape Town's “Day Zero” water crisis: A manufactured media event? International Journal of Disaster Risk Reduction,Volume 64, October 2021, 102481, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102481.
 2. Febriani. Arlisa. (2017). Water Literacy in Developing Country. Sweden, Lund University.
 3. Barati, Ali Akbar, Milad Dehghani Pour, Mohsen Adeli Sardooei (2023) Water crisis in Iran: A system dynamics approach on water, energy, food, land and climate (WEFLC) nexus, Science of The Total Environment Volume 882, 15 July 2023, 163549, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163549.
 4. Meng,Qingmin (2023). Urban water crisis and its relationship to health inequities against black communities in the USA: Spatial analytics of the Jackson region in Mississippi, Journal of Cleaner ProductionVolume 411, 20 July 2023, 137356, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137356.
 5. Jenna L. Shelton, Elizabeth C. Chase, Babatunde Patrick Ajayi(2023)The cultural dimensions of collective action during environmental hazards: Assessing race, gender, and social support network dynamics in the Flint Water Crisis,International Journal of Disaster Risk Reduction,Volume 87, March 2023, 103565, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103565.

44.Savelli, Elisa (2023) Us and them: Privileged emotions of Cape Town’s urban water crisis. Author links open overlay panel, Geoforum,Volume 141, May 2023, 103746, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103746.