دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

پیش از آغاز

 

نشریه مدیریت بحران در تمامی فرآیندهای ثبت و ارائه و انتشارات مقالات و هم چنین در فرآیندهای داوری به قوانین committee on publication ethics, COPE پایبند است. 

منشور اخلاق نشریه مدیریت بحران، بر مبنای رهنمود‌های ارائه شده توسط کمیته اخلاق انتشار طراحی شده است و از کلیه شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود به اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخلاقی منجر به حذف مقاله از فرآیند داوری خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و داوران تنظیم شده است:

 

سردبیر و هیأت تحریریه

 

 • پذیرش مقالات: سردبیر نشریه مسئول اتخاذ تصمیم جهت پذیرش یا رد مقالات ارسالی می‌باشد. سردبیر با کمک هیأت تحریریه و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق کپی‌برداری، سرقت علمی وغیره همچنین صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله می‌نماید.
 • عدالت: سردبیران وظیفه قضاوت در مورد مقالات را صرفاً از لحاظ شایستگی علمی برعهده دارد و باید بدون طرفداری یا کینه توزی شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی عمل نماید.
 • محرمانه بودن: سردبیر و هیأت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را در مراحل داوری و ارزیابی برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.
 • عدم افشا و استفاده شخصی: آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده‌اند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیأت تحریریه، بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده، استفاده شوند. اطلاعات و یا ایده های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شده‌اند باید به‌طور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نشوند.

 

داوران

 

 • پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در اتخاذ تصمیم برای پذیرش و یا رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقاء مقاله آن‌ها سهیم می‌باشند.
 • حق امتناع و عدم پذیرش: امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله بر حسب زمان و یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد مقاله پژوهشی می‌کند، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند.
 • محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر بگذارند.
 • عدم سوگیری: داوران باید مقالات را به‌طور عینی، بی‌طرف و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از سوگیری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند.
 • منابع: داوران موظفند منابعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع داده شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین داوران موظفند در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.
 • تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرآیند ارزیابی به‌دست آورده‌اند در جهت منافع شخصی استفاده نمایند. همچنین داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی و یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، امتناع کنند.

 

نویسندگان

 

 • گزارش یافته‌ها: نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی می‌باشد. نویسندگان متعهد هستند یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به‌نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.
 • سرقت علمی: نویسنده مسئول مکاتبه مقاله باید از این که تمامی مطالب ذکر شده حاصل پژوهش وی و همکاران ایشان که اسامی آنها مندرج در مقاله است، اطمینان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده‌ها به‌کار گرفته شده را مشخص کند.
 • اصالت: مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است و یا قبلاً به نشریه دیگری ارسال شده به نشریه علوم باغبانی بفرستد.
 • تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند.همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.
 • تألیف اثر: همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌های بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌نماید باید یک نسخه یا پیش نویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن‌ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کنند.
 • تضاد منافع: نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.
 • بازبینی مقاله: اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریه اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.

 


 

اخلاق در انتشار مقاله

نویسنده می بایست تمام اصول اخلاقی در زمینه چاپ و نشر را دانسته و به آن متعهد باشد. اصول اخلاقی و منشور اخلاق در تولید محصولات علمی اصولی تعریف شده برای مدیران  نشریه مدیریت بحران بوده و در صورت عدم پایبندی نویسنده و نویسنده گان، این نشریه هرگونه اقدام حقوقی ملی و بین المللی را حق خود می داند. ارسال مقاله توسط نویسنده به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می باشد.

نفع مشترک
از تمامی نویسندگان درخواست می شود که در صورت وجود هرگونه شباهت و نفع مشترک بین افراد درگیر در مقاله با افراد و یا سازمان های دیگر تا حداکثربازه زمانی سه سال پیش از ارسال مقاله این مطلب را با سردبیر نشریه در میان بگذارند.

اظهار و تایید ارسال مقاله

ارسال مقاله به سیستم نشان دهنده آن است که نویسنده اذعان دارد مقاله در هیچ مرجع دیگری انتشار نیافته است (مگر بخشی از تز و یا چکیده در نهاد های دانشگاهی). همچنین تمامی نویسندگاه از چاپ و جایگاهشان در مقاله با اطلاع و رضایتمند می باشند. همچنین ارسال این مقاله به منزله آن است که موسسه و یا پشتیبان مالی و یا مکانی تحقیق رضایت خود را از انتشار تحقیق به نویسنده مسوول اعلام داشته است. همچنین نویسنده متعهد می شود که در حین پروسه بررسی و یا قبول مقاله ، این مقاله و یا مقاله ای با نتایج مشابه به زبان فارس و یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری را به هیچ مرجع انتشاری دیگر ارسال نمی دارد. در غیر اینصورت نشریه هرگونه حق شکایت را برای خود محفوظ می داند. نویسنده می بایست متعهد باشد که هیچ منبع و یا مطلبی و یا داده ای را بدون ارائه و ذکر منبع در مقاله قرار نداده و در مورد منابع ذکر شده ازمبدا اصلی کسب اجازه قانونی انجام پذیرفته است. 


تغییر در نویسندگان

سیاست این مجموعه در افزودن، حذف و تغییرات در نام نویسندگان برای مقالات پذیرفته شده بشرح ذیل می باشد.

پیش از انتشار اینترنتی مقالات  پذیرفته شده در خواست تغییر و یا جابجایی و یا حذف و اضافه نام افراد می بایست بصورت نامه رسمی از طرف نویسنده مسوول به مدیریت نشریه ارسال گردد. در این درخواست رسمی می بایست 1) دلیل حذف و یا اضافه نمودن و یا تغییر در ترتیب نویسندگان ذکر گردد. 2) یک نوشته تاییدیه کتبی رسمی از نویسنده یا نویسندگان درگیر در این تغییر می بایست به پیوست ارسال گردد که نشان دهنده رضایت تمامی نویسندگان درگیر در این زمینه اعم از حذف و یا اضافه شده و یا جابجا شده باشد. در خواست هایی که از سوی نویسنده مسوول ارسال نشده باشد از طرف نشریه به نویسنده مسوول ارجاع خواهد شد که او می بایست طبق دستور العمل بالا عمل نماید. توجه داشته باشید 1) مدیریت نشریه، سردبیر را در جریان اینگونه موارد بطوردایم می گذارد 2) چاپ مقاله در موارد به اینصورت تا مشخص شدن کامل نتیجه در حالت تعلیق باقی می ماند.  ایجاد تغییرات پس از انتشار منوط به تایید سردبیر بوده ولی روال شبیه به بالا را طی خواهد نمود.

  
کپی رایت

زمانی که مقاله در نشریه پذیرفته شد از نویسندگان خواسته می شود تا فرم توافق نامه انتشار نشریه را پر نموده و به سردبیر ارسال نمایند. فایل متنی این توافق نامه که شامل حق نسخه برداری و کپی رایت مقاله می باشد از لینک "توافق کپی رایت" قابل دانلود می باشد. قبول شرایط این نامه به انتشار مناسب و وسیع اطلاعات کمک می نماید.


نقش پشتیبانان و منابع پشتیبانی

نویسنده موظف است که پشتیبانان مالی تحقیقات خود را بطور واضح در صورت وجود مشخص نماید. این امر می بایست در انتهای مقاله با ارائه توضیح مختصر مبنی بر نحوه پشتیبانی چه از لحاظ مالی و یا جمع آوری ، آنالیز، تفسیر داده ها و نوشتن گزارش انجام پذیرد. در صورت عدم وجود پشتیبان می بایست نشریه را در قسمت توضیحات در جریان بگذارید.

     


Before you Begin

Ethics in publishing 

Authors should be familiar with ethical principals in the area of publication including copy right and etc. Authors should be tied to this regulation. All of the ethical principals have been identified for authors and editorial board. Journal of Emergency Management has right to act against any unethical action from authors legally. By submitting your paper it means that you accept all of principals of ethics in publication with Journal of Emergency Management.

Conflict of interest 

All authors are requested to disclose any actual or potential conflict of interest including any financial, personal or other relationships with other people or organizations within three years of beginning the submitted work that could inappropriately influence, or be perceived to influence, their work.

Submission declaration and verification 
Submission of an article implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder.

Changes to authorship 
This policy concerns the addition, deletion, or rearrangement of author names in the authorship of accepted manuscripts:
Before the accepted manuscript is published in an online issue: Requests to add or remove an author, or to rearrange the author names, must be sent to the Journal Manager from the corresponding author of the accepted manuscript and must include: (a) the reason the name should be added or removed, or the author names rearranged and (b) written confirmation (e-mail, fax, letter) from all authors that they agree with the addition, removal or rearrangement. In the case of addition or removal of authors, this includes confirmation from the author being added or removed. Requests that are not sent by the corresponding author will be forwarded by the Journal Manager to the corresponding author, who must follow the procedure as described above. Note that: (1) Journal Managers will inform the Journal Editors of any such requests and (2) publication of the accepted manuscript in an online issue is suspended until authorship has been agreed.
After the accepted manuscript is published in an online issue: Any requests to add, delete, or rearrange author names in an article published in an online issue will follow the same policies as noted above and result in a corrigendum.

Copyright 
Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing Agreement' (for more information on this and copyright download this Link). Acceptance of the agreement will ensure the widest possible dissemination of information.

Role of the funding source 

You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research and/or preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in study design; in the collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to submit the article for publication. If the funding source(s) had no such involvement then this should be stated.