برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش¬آموخته¬ی/ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بافت‌های تاریخی جزئی از سرمایه‌های فرهنگی ایران هستند و حکم اندوخته‌هایی متراکم را دارند. این بافت‌ها همراه با گنجینه‌هایی از خاطرات اجتماعی، شیوه‌های اندیشیدن و زیستن گذشتگان، در گذر زمان در برابر وقوع حوادث و بحران‌ها به‌ویژه بحران‌ها و بلایای طبیعی مانند زلزله بسیار ناپایدار و آسیب‌پذیر گشته‌اند. از این رو توجه به مسئله‌ی مدیریت بحران و شناخت و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت بحران در این بافت‌ها دارای ضرورتی ویژه است. در این پژوهش با استفاده از مدلSWOT  به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش‌روی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد پرداخته شده، و راهبردهایی جهت مدیریت بهینه و سریع بحران در این بافت، ارائه گردیده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که توجه به مسئله‌ی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد به‌واسطه‌ی فراوانی ابنیه و آثار ارزشمند و بی‌نظیر فرهنگی، مذهبی و باستانی همچون زندان اسکندر، مسجد جامع و غیره باید همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مسائل آن مطرح باشد. به‌طوری که کم‌توجهی و بی‌توجهی به آن می‌تواند ضمن ایجاد خسارات به آثار و ابنیه‌ی تاریخی صدمات و آسیب‌های جسمی و جانی فراوانی را در هنگام وقوع بحران‌هایی همچون زلزله به ساکنین بافت وارد سازد

کلیدواژه‌ها