کلیدواژه‌ها = شبیه‏سازی تبرید
تعداد مقالات: 1
1. توسعه‏ ی شبکه‏ ی لجستیک پیشرو و معکوس در خدمات درمانی در شرایط عدم قطعیت و بحران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-17

الهام منصوری؛ مصطفی حاجی آقایی کشتلی؛ رضا توکلی مقدم