کلیدواژه‌ها = حفاظت از زیرساخت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ریسک در پروژ ه های خطوط لوله انتقال گاز استان گیان با رویکرد حفاظت و اثرات ز یست محیطی

دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-66

آرش قویدل دارستانی؛ ناصر شمس کیا