کلیدواژه‌ها = زمین‏ لغزش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی زمین ‏لغزش ترانشه در راه ارتباطی خرم آباد - پل‏دختر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-126

علی ویسکرمی؛ حسین نوفرستی