نویسنده = کیومرث ناصری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-46

کیومرث ناصری؛ سعید گیوه چی؛ مهناز نصرآبادی