معیارهای توسعه‌ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا،‌ دانشگاه تهران

2 گروه شهرسازی، دانشکده‌ی شهرسازی، دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت بحران راهبردی است که متخصصان شهری آن را برای مقابله با بحران‌های شهری تدوین کرده‌اند. یکی از مراحل اصلی مدیریت بحران اسکان موقت حادثه‌دیدگان است و فضاهای باز شهری قابلیت بالایی در تسهیل این مرحله از مدیریت بحران دارند. در سال‌های اخیر، قانون انتقال اراضی نظامی درون‌شهری به خارج از محدوده‌ی شهرها زمینه‌ی توسعه‌ی مجدد آن‌ها را در کشور فراهم ساخته است. یکی از مسائل مطرح در این زمینه چگونگی توسعه‌ی مجدد با رویکرد مدیریت بحران است. این پژوهش در راستای حل این مسئله و با هدف ارائه‌ی معیارهایی برای توسعه‌ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران و انتخاب پادگان دوشان‌تپه نشان داد که می‌توان معیارهایی در زمینه‌ی کاربری زمین، تأسیسات، تراکم، حمل و نقل و سازمان فضایی پیشنهاد کرد. بررسی شرایط شهری و محلی پادگان دوشان‌تپه، ارائه‌ی طرح‌های پیشنهادی برای توسعه‌ی مجدد و ارزیابی این طرح‌ها با معیارهای معرفی‌شده با روش تحلیل سلسله‌مراتبی، نشان می‌دهد که می‌توان با حداکثر استفاده‌ی انطباقی از کاربری‌ها و تأسیسات موجود، مجموعه‌ای احداث کرد که در شرایط عادی دارای کاربری‌های شرطی، چندعملکردی، موقتی، سبز و تفریحی باشد و در شرایط بحرانی با انعطاف‌پذیری بالا به سرعت برای عملکردهای امدادی و اسکان موقت آماده گردد.

کلیدواژه‌ها