دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به گسترش مناطق شهری و تغییرات جمعیتی و اینکه تسهیلات موجود طی سال های گذشته و به تدریج مکان یابی شده اند؛ این نیاز به وجود می آید که همه تسهیلات موجود تحت بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت نیاز، اصلاحاتی در ساختار شبکه ها ایجاد گردد. در این مقاله با ارائه یک مدل مکان یابی - مکان یابی مجدد برای تسهیلات بیمارستانی با رویکرد سلسله مراتبی، وضعیت کنونی تسهیلات موجود مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز به انجام تغییرات در ساختار کنونی تسهیلات، راهکارهایی جهت بستن، تغییر ظرفیت و بازکردن تسهیلات جدید ارائه خواهد شد. اهداف مدل پیشنهادی شامل بیشینه سازی پوشش تقاضا و کمینه سازی هزینه های ساختار می باشد. در مدل پیشنهادی، احتمال رخداد اختلالات و بحران-هایی نظیر از دسترس خارج شدن یک تسهیل در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر شعاع پوشش و میزان ظرفیت هر یک از تسهیلات بیمارستانی بر روی کیفیت و سرعت پاسخ دهی اثرگذار می باشد لذا در این مقاله، سطوح ظرفیت تسهیلات و شعاع پوشش تسهیلات به صورت متغیر در نظر گرفته می شود. شعاع پوشش متغیر بدین معنی است که هر تسهیل حداکثر تا چه شعاعی را پوشش بدهد. به منظور حل مدل دو هدفه پیشنهادی از روش محدودیت اپسیلون استفاده می شود. در پایان، مدل پیشنهادی بر روی تسهیلات بیمارستانی شهر قم به عنوان نمونه مطالعاتی پیاده سازی و نشان داده شده است که با حل مدل پیشنهادی میزان پوشش تقاضا به میزان قابل قبولی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bi-objective mathematical modelling for a location-relocation problem of hierarchical healthcare facilities under uncertainty and disaster

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Korzebor 1
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 2

1 School of Industrial Engineering, University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

Since the expansion of urban areas, demographic changes and the existing facilities have gradually been established over the past years, there is a need for them to take a re-examination and it improve in the structure of the networks if needed. This study aims to investigate the recent facilities by building a model for locating and relocating hospital facilities in a hierarchical approach. Additionally, there are some solutions for closing, changing the capacity and opening new facilities if it needs to change in the current structure of facilities. The purposes of this study consist of maximizing the demand coverage and minimizing the structure cost. This model considers the probability occurrence of disturbances and crises, such as the lack of the availability and easy access. On the other hand, coverage radius and the capacity of each hospital facility are affected on the quality and speed of responses so that this study attempts to examine the capacity levels related to facilities and their coverage radius. This means how long any facility can cover the maximum distance of the access point. It is used of the Epsilon-constraint method in order to solve the proposed bi-objective model. As a result, this model is implemented as a case study in Qom Hospital facilities and it is shown that the amount of the demand coverage is increased in an acceptable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location-relocation problem
  • Hospital facilities
  • Variable coverage radius
  • Disaster