زلزله طرح در منطقه‏ی ویژه‏ی اقتصادی عسلویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج

2 کارشناسی ارشد عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج.

3 دانشجوی دکتری عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج.

چکیده

منطقه‏ی ویژه‏ی اقتصادی عسلویه شامل مجموعه‏ای از تأسیسات و کارخانه‏های مختلف با هدف بهره‏برداری از منابع عظیم گازی و نفتی است. هدف از این پژوهش ارائه‏ی روشی احتمالی برای به‏ دست آوردن شتاب‌نگاشت‏های شبیه‏سازی شده در این ناحیه است. به کمک تحلیل خطر احتمالی که سهم بزرگاهای مختلف در تمامی فواصل را با یکدیگر ترکیب می‏کند، سطوح خطر نظیر دوره بازگشت‏های 475 و 2475 ساله بر روی بستر سنگی در این ناحیه تعیین می‏شود. بیشینه‏ی شتاب زمین برای دوره‏ی بازگشت‏های یاد شده به ترتیب برابر با g27/0 و g34/0 محاسبه شد. برای به دست آوردن بزرگا و فاصله‏ی محتمل، تفکیک خطر لرزه‏ای صورت پذیرفت. مشارکت نسبی چشمه‏های مختلف به‏وسیله‏ی تابعی از نرخ رویداد و پتانسیل لرزه‏ای آن‏ها محاسبه و مشخصات زلزله‏های طرح در منطقه تعیین می‏گردد. با استفاده از روش گسل محدود تصادفی در سناریوهای تخمین زده شده، زمین‏لرزه طرح تولید گردید. این روش علاوه بر مدل کردن چشمه‏ی زمین‏لرزه، اثرهای کاهشی و افزایشی مسیر و ساختگاه، مشخصات هندسی و دینامیکی گسل را نیز به خوبی به تصویر می‏کشد. نتایج تفکیک خطر لرزه‌ای، زمین‌لرزه در فواصل زیر 5 کیلومتر و با بزرگای 85/5 و 75/6 را به ترتیب به ازای احتمال فراگذشت 10 و 2 درصد در 50 سال محتمل می‌داند. این نتایج اهمیت استفاده از روش‌های تصادفی به منظور تولید زمین‌لرزه‌های مصنوعی را در منطقه‌ی عسلویه، که فاقد چنین رویدادهایی است، تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها