کلیدواژه‌ها = مجموعه‏ ی شهری قزوین
تعداد مقالات: 1
1. سنجش ظرفیت های تاب آوری در مجموعه ی شهری قزوین

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-84

هاشم داداش پور؛ زینب عادلی