کلیدواژه‌ها = بازسازی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت معماری ـ اقلیمی مساکن پس از سانحه‌ی روستای روشنق استان اردبیل بعد از زمین‌لغزش سال 1357

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-119

رحمت محمدزاده؛ ناهیده رضایی؛ نگار محمدزاده


2. بررسی بازسازی روستای نای‏ بند استان خراسان جنوبی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-76

سید امیرحسین گرکانی؛ فاطمه رحیم بخش