نویسنده = محمدعلی فرقانی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد بهینه سازی چند هدفه برای مدیریت داوطلبان در زنجیره ی تأمین و لجستیک بحران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-42

محمدعلی فرقانی؛ مریم پیراسته‌فر