دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1395، صفحه 5-111 

مقاله علمی - پژوهشی

مقایسه‏ی دو روش تعیین مناطق مستعد خطر زمین‏لغزش در آبخیز زیارت استان گلستان

صفحه 5-13

علی عبدالله زاده؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ رئوف مصطفی زاده


زلزله طرح در منطقه‏ی ویژه‏ی اقتصادی عسلویه

صفحه 15-23

آزاد یزدانی؛ میلاد کوثری؛ ثاراله رجبی؛ محمد رشید سلیمی


تحلیل روابط بین‏ سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان

صفحه 25-37

زهره عبدی دانشپور؛ علیرضا فلاحی؛ داریوش مرادی


ارزیابی میزان آسیب‏پذیری بافت‏ فرسوده‏ی شهر میناب در برابر زمین‏لرزه

صفحه 71-82

سیدعلی علوی؛ محمد ابراهیمی؛ بهمن نجف پور محمود آباد؛ عبدالله خالدی