دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج

2 کارشناسی ارشد عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج.

3 دانشجوی دکتری عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج.

چکیده

منطقه‏ی ویژه‏ی اقتصادی عسلویه شامل مجموعه‏ای از تأسیسات و کارخانه‏های مختلف با هدف بهره‏برداری از منابع عظیم گازی و نفتی است. هدف از این پژوهش ارائه‏ی روشی احتمالی برای به‏ دست آوردن شتاب‌نگاشت‏های شبیه‏سازی شده در این ناحیه است. به کمک تحلیل خطر احتمالی که سهم بزرگاهای مختلف در تمامی فواصل را با یکدیگر ترکیب می‏کند، سطوح خطر نظیر دوره بازگشت‏های 475 و 2475 ساله بر روی بستر سنگی در این ناحیه تعیین می‏شود. بیشینه‏ی شتاب زمین برای دوره‏ی بازگشت‏های یاد شده به ترتیب برابر با g27/0 و g34/0 محاسبه شد. برای به دست آوردن بزرگا و فاصله‏ی محتمل، تفکیک خطر لرزه‏ای صورت پذیرفت. مشارکت نسبی چشمه‏های مختلف به‏وسیله‏ی تابعی از نرخ رویداد و پتانسیل لرزه‏ای آن‏ها محاسبه و مشخصات زلزله‏های طرح در منطقه تعیین می‏گردد. با استفاده از روش گسل محدود تصادفی در سناریوهای تخمین زده شده، زمین‏لرزه طرح تولید گردید. این روش علاوه بر مدل کردن چشمه‏ی زمین‏لرزه، اثرهای کاهشی و افزایشی مسیر و ساختگاه، مشخصات هندسی و دینامیکی گسل را نیز به خوبی به تصویر می‏کشد. نتایج تفکیک خطر لرزه‌ای، زمین‌لرزه در فواصل زیر 5 کیلومتر و با بزرگای 85/5 و 75/6 را به ترتیب به ازای احتمال فراگذشت 10 و 2 درصد در 50 سال محتمل می‌داند. این نتایج اهمیت استفاده از روش‌های تصادفی به منظور تولید زمین‌لرزه‌های مصنوعی را در منطقه‌ی عسلویه، که فاقد چنین رویدادهایی است، تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design Earthquake in Asalouyeh Special Economic Zone

نویسندگان [English]

  • Azad Yazdani 1
  • Milad Kowsari 2
  • Sarolla Rajabi 2
  • Rashid Salimi 3

1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 MA Graduate in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

3 Ph.D. student of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Asalouyeh special economic zone, a collection of different plants, was established for the utilization of different oil and gas resources. The main objective of this paper is to present a probabilistic procedure to construct time-series, in Asalouyeh over hard rock site. Probabilistic seismic hazard procedure is compatible with the source-path and site reflecting the influence of different magnitude events at different distances that may occur during a specified time period. The peak ground acceleration is estimated to be 0.27g to 0.34g, for a return period of 475 and 2475 years, respectively. The disaggregation of the seismic hazard is carried out to identify hazard-dominating events. The relative contributions of the various sources to the total seismic hazard are determined as a function of their occurrence rates and their ground-motion potential. Finally, the stochastic finite-fault technique based on region specific seismic parameters is used to generate time series of earthquake scenario. This technique which models source, path and site as a simple function is based on the simulation of several small earthquakes as subevents that comprise a large fault-rupture event. The disaggregation results show the probable events would be at distances up to 5 km, with magnitudes 5.85 and 6.75, for ground motion corresponds to 10% and 2% probability of exceedance in 50 years, respectively. This indicates the use of stochastic models would be particularly important in generating synthetic ground motions for large events at close distances in Asalouyeh zone where such a recorded ground motions are rare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probabilistic seismic hazard
  • Disaggregation
  • Finite-fault method
  • Asalouyeh