ارزیابی میزان آسیب‏پذیری بافت‏ فرسوده‏ی شهر میناب در برابر زمین‏لرزه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

حوادث طبیعی بدون آنکه بشر قادر به تأثیرگذاری مستقیم بر آن باشد، اتفاق می‏افتد و زندگی اجتماعی آن‏ها را به مخاطره می‏اندازد. ویژگی هر نوع بافت شهری در هنگام وقوع بلایای طبیعی در قابلیت‏های گریز و پناهگیری ساکنان، خدمات‏رسانی و کمک‏رسانی نیروهای امدادی و پاک‏سازی و بازسازی و حتی اسکان موقت تأثیر مستقیمی داشته است. بافت‏های فرسوده علاوه بر ارزش تاریخی و فرهنگی به دلایلی از قبیل عدم رعایت معیارهای فنی و مهندسی در ساخت‏ و ساز بنا و شبکه‏های ارتباطی ناکارآمد، بیش از سایر بافت‏های شهری در معرض خطر زلزله قرار گرفته‏اند. مدیریت بحران در شهر و به‏خصوص بافت‏های آسیب‏پذیر شهر نیازمند شناخت میزان و توزیع آسیب‏پذیری منطقه است. در تحقیق حاضر ارزیابی میزان آسیب‏پذیری بافت‏های فرسوده‏ی شهر میناب در برابر مخاطرات محیطی (زلزله) به روش توصیفی ـ تحلیلی مورد توجه قرار گرفته و از شاخص‏های تأثیرگذار کالبدی، محیطی و جمعیتی برای تعیین پهنه‏های فضایی آسیب‏پذیر استفاده شده است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهند که 18 درصد از اراضی بافت‏های فرسوده‏ی شهر میناب آسیب‏پذیری متوسط و 12 درصد آسیب‏پذیری زیاد داشته‏اند و 24 درصد نیز در معرض آسیب‏پذیری خیلی زیاد بوده‏اند که عمدتاً حول هسته‏ی قدیمی شهر قرار گرفته‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of Minab’s worn urban textures versus earthquakes

نویسندگان [English]

  • Ali Alavi 1
  • Mohammad Ebrahimi 2
  • Bahman Najafpour Mahmoub Abad 3
  • Abdullah Khaledi 4
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Modares University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc Student of Geography and Urban Planning, modares University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc in Geography and Urban Planning, modares University of Tehran, Tehran, Iran.
4 MSc Student of Geography and Urban Planning, modares University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

While Natural disasters occurred, human is unable to impact directly upon it and their lifr are endangered. During the natural hazard, Responding of any urban textures against natural disasters has a direct effect on capabilities of residents fleeing and Finding of Shelters, rescue services and forces assistance, purging and reconstructing and temporary accommodation. In addition to historical and cultural value, worn urban textures are exposed to earthquakes for reasons such as lack of technical standards, building construction, urban networks inefficient more than other urban textures. Crisis management in city especially worn urban textures need to know the extent and distribution of vulnerability. In the present study, we have assessed the vulnerability of Minab worn textures against environmental hazards (earthquakes), with the descriptive-analytical method. We have also used effective indicators of physical, demographic and environment to identify vulnerable zones. Research findings show that 54 percent of the land in Minab worn textures are exposed to medium, high and very high vulnerability and located mainly around the center of the old city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban vulnerability
  • Natural Disasters
  • worn urban textures
  • Earthquakes
  • Minab