اعمال محدودیت زمانی نیمه‏نرم بر اساس تابع حیات‏بخش در فرایند مسیریابی تیم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های پاسخ به بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران - راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

2 استادیار، گروه مهندسی عمران - راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

پس از وقوع یک حادثه‏ی بزرگ مانند زلزله، عملیات بسیاری برای کاهش تلفات و خسارات صورت می‏گیرد. تلفات در زمان‏های اولیه‏ی بحران با گذر زمان به شدت افزایش می‏یابد. در نتیجه یکی از چالش‏های مهم پس از بحران و حوادث طبیعی، محدودیت زمانی است. از این رو مدل‏های بهینه‏سازی هوشمند به منظور مدیریت بحران می‏تواند کارآمد باشد. در این مقاله یک مدل برنامه‏ریزی و مسیریابی وسایل نقلیه ارائه شده است که در آن محدودیت زمانی وسایل نقلیه با استفاده از تابع حیات‏بخش بهبود یافته و به صورت ویژه‏ای مدل‏سازی شده است. این مدل با استفاده از روش بهینه‏سازی هوشمند شبیه‏سازی تبرید حل شده و نتایج آن بر روی یک شبکه‏ی حمل و نقل کوچک و یک شبکه‏ی حمل و نقل با ابعاد بزرگ که به صورت تصادفی تولید شده آزمایش شده است. نتایج حاصل به طور متوسط منجر به 11.5 درصد افزایش درصد نجات‏یافتگان با استفاده از مدل پیشنهادی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Semi-Soft Time window based on Survival Function in Emergency Response Routing Problem

نویسندگان [English]

  • Ali Nadi 1
  • Ali Edrissi 2
1 Master of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Civil Engineering Department ,Faculty of Transportation, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Many Response operations are supposed to be occurred right after major disasters. Fatalities increase in the first periods of disasters. So time is a very critical factor in response operations. In these cases artificial optimization methods can be used to manage response teams. These methods make these teams do their activities in a right time. In this paper an improved vehicle routing problem is proposed based on special time window constraint. This constraint is called semi soft time window that uses survival function. Unless hard or soft time window, Semi soft time window models real time varying fatalities. The proposed model is solved with simulated annealing. The operation of this model is evaluated in two small and big randomly generated networks. The results are compared with both soft and hard time window. This led to this conclusion that the new approach can improve the percent of survived people more about 11.5 percent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle Routing
  • Emergency management
  • Semi-Soft Time window
  • Optimization
  • Emergency Response