ارزیابی روش‏های تخمین تفاضل پوش به سیکل در سامانه‏ی زمین پایه لورن به منظور تعیین موقعیت دقیق و صحیح در شرایط بحران انسان‏ساخت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد- گروه ژئودزی- پردیس دانشکده‌های فنی- دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد- گروه ژئودزی- دانشکده نقشه‌برداری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امروزه، جی پی اس متداول‏ترین سیستم تعیین موقعیت در جهان محسوب می‏شود، ولی ضعف‏های مختلف این سیستم از قبیل اختلالات اتمسفری طبیعی و مصنوعی، امکان هدف قرار دادن ماهواره‏های جی پی اس در فضا و . . . می‏تواند زیرساخت موقعیت‏یابی جهانی را خدشه‏دار کند. بنابراین سیستم تعیین موقعیت زمین پایه لورن، به‌منزله‌ی سیستم مکمل (در شرایط عادی) یا پشتیبان (در شرایط بحران) مطرح شد. عوامل مختلفی در افزایش دقت این سیستم تأثیرگذار هستند که یکی از مهم‌ترین این عوامل، تفاضل پوش به سیکل است. این عامل مبیّن اختلاف زمانی بین فاز حامل سیگنال تولید‌شده‌ی لورن نسبت به مبدأ زمانی سیگنال استاندارد است و به نوعی مشخص می‏کند در چه مکان‌هایی، دامنه‌ی سیگنال برابر صفر خواهد شد. تعیین این عامل دو مزیت خواهد داشت: 1. مدت زمان دستیابی به موقعیت گیرنده را کاهش می‏دهد. 2. مقایسه‌ی صفر استاندارد با نقطه‌ی عبور صفر سیگنال دریافتی، به گیرنده در تأیید صحت سیگنال دریافتی کمک می‏کند. آنچه که در شرایط بحران دارای اهمیت ویژه‏ای است، دستیابی به موقعیت با دقت بالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن است که تعیین تفاضل پوش به سیکل هم در کاهش زمان و هم افزایش دقت تعیین موقعیت مؤثر است. اگر این پارامتر درست تعیین نشود، موجب ایجاد خطای سیکل شده و باعث می‏شود گیرنده، سیکل را اشتباه انتخاب کند. این خطا ممکن است در طول ردیابی سیگنال ادامه یابد و باعث خطای طول‌یابی در حد چند هزار کیلومتر گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of ECD Estimation methods in Loran Ground-Based System to determine the accurate position in the man-made crises

نویسندگان [English]

  • Mahdi Modiri 1
  • reza Arab-Sahebi 2
  • hanie Tabatabaei 3
1 Associate Professor, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran;
2 Ph.D. Student of Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology
3 M.Sc. of Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology
چکیده [English]

Today, GPS is as the most popular positioning system in the world but the weaknesses of this system such as natural and artificial atmospheric disturbances, target possibility of GPS satellites in space and etc, can disrupt infrastructure of global positioning. So Loran ground-based positioning system was introduced as augmentation system (under normal condition) or backup (in crisis). Various factors may affect on the accuracy improvement of the system, one of the most important parameters is envelope-to-cycle difference (ECD). This parameter indicates the time difference between carrier phases of loran related to time origin of standard signal and determines at what locations, the signal will be zero. This parameter will have two advantages: (1) reduces time to reach the receiver position, (2) by comparison with the standard zero point and zero crossing signal, will help to receiver for verifying the received signal. In crisis situation, what is particularly important, is achieving high-precision position in the shortest time possible so ECD determination is effective in reducing the time and increasing the accuracy of positioning. If this parameter is not specified correctly, causing the cycle error and cause the receiver to select the wrong cycle. This error may continue during the tracking signal and cause the error of distance-metry is a few thousand kilometers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loran
  • Envelope-to-Cycle Difference
  • standard zero point
  • accuracy
  • cycle error