دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، شهریور 1396، صفحه 5-155 

مقاله علمی - پژوهشی

توسعه‏ ی شبکه‏ ی لجستیک پیشرو و معکوس در خدمات درمانی در شرایط عدم قطعیت و بحران

صفحه 5-17

الهام منصوری؛ مصطفی حاجی آقایی کشتلی؛ رضا توکلی مقدم


مدیریت حوادث در سازمان‌های خدمات‌رسان با رویکرد قابلیت اطمینان بالا

صفحه 63-75

ابراهیم ایران دوست؛ مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده؛ خسرو منطقی


تدوین استراتژی کلان داده در تحلیل شبکه های اجتماعی برای پیش‌بینی بحران

صفحه 77-91

ابراهیم محمودزاده؛ مهدی صحرایی؛ محمدمهدی قوچانی خراسانی