دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
رابطه مدیریت انتشار شایعات ناشی از بحرانهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی
رابطه مدیریت انتشار شایعات ناشی از بحرانهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی

امیر صحرا کار؛ مجید گلپرور

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  امنیت ملی به الزاماتی (اقدامات نرم یا سخت)‌ اشاره می‌کند که بقای دولت ملی را از طریق به کارگیری قدرت اقتصادی، نیروهای نظامی و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید. مقاله پیش‌رو حاصل پژوهش ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زلزله در استان بوشهر
ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زلزله در استان بوشهر

مهیار مجیدی نیک؛ سعدی بیگلری

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  بحران‌های طبیعی همچون زلزله قادر به تحمیل خسارات جبران‌ناپذیری به انسان و محیط‌زیست هستند. زمین‌لرزه ازجمله بلایای طبیعی به شمار می‌رود که هرساله خسارت جانی و مالی بسیاری را به همراه دارد. امروزه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
سنجش میزان آسـیب پـذیری بافـت فرسـوده بندر ماهشهر از دیدگاه پدافند غیرعامل
سنجش میزان آسـیب پـذیری بافـت فرسـوده بندر ماهشهر از دیدگاه پدافند غیرعامل

مریم ایلانلو؛ مینا بنی سعید

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  شهر زیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیـت و ایمنـی در همـه ابعـاد کالبـدی، اجتمـاعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. هدف از این پژوهش بررسی آسیب‌پذیری بافت فرسوده بندر ماهشهر از دیدگاه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
رتبه‌بندی مناطق پنجگانه شهر رشت جهت افزودن ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
رتبه‌بندی مناطق پنجگانه شهر رشت جهت افزودن ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

مجتبی مرادی

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  سرویس های آتش‌نشانی، باید سرعت بالایی از خدمات را برای اطمینان از ایمنی عمومی ارائه دهند. این سرویس ها معمولاً از طریق وسایل نقلیه مستقر در ایستگاه های آتش‌نشانی ارائه می شوند. یکی از نکات بسیار مهم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر هماهنگی بین سازمانی، در مدیریت بحران بلایای طبیعی سازمان های مرتبط با بحران استان کهگیلویه و بویراحمد
بررسی عوامل موثر بر هماهنگی بین سازمانی، در مدیریت بحران بلایای طبیعی سازمان های مرتبط با بحران استان کهگیلویه و بویراحمد

سعید رشیدی؛ سید محمد حسین کمانی؛ علیرضا موغلی

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  با توجه به اینکه بحران‌های مختلف طبیعی، اغلب ماهیت غیرمترقبه و غافل‌گیرکننده دارند و لزوم هماهنگی بین‌سازمانی برای مدیریت این بحران‌ها، هدف از این تحقیق، بررسی نظر 140 نفر از جامعه آماری تحقیق در خصوص ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی تهدیدات بعد سیاسی امنیت ملی و راهکارهای مقابله با آن‌ها از منظر پدافند غیرعامل و ارائه الگوی بهینه
شناسایی تهدیدات بعد سیاسی امنیت ملی و راهکارهای مقابله با آن‌ها از منظر پدافند غیرعامل و ارائه الگوی بهینه

مهدی خواجه امیری

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  پژوهش مذکور به‌منظور شناسایی تهدیدات بعد سیاسی امنیت ملی و راهکارهای مقابله با آن‌ها از منظر پدافند غیرعامل در کشور انجام گردیده است که به جهت تصمیم‌ساز بودن برای مسئولین، تحقیق مذکور ازنظر اهداف ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه الگوی جامع مدیریت ریسک حمل و نقل مواد خطرناک در شرایط بحران
ارائه الگوی جامع مدیریت ریسک حمل و نقل مواد خطرناک در شرایط بحران

علیرضا میرمحمدصادقی؛ هادی آب نیکی؛ حسینعلی حسن پور

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  چکیده: شتاب توسعه صنعتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، افزایش میزان حمل و نقل مواد خطرناک و به تبع آن افزایش خطرات و حوادث را به همراه داشته که گاهی این خطرات آمیخته با شرایط بحرانی نیز می باشند که موجب ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
طراحی و پیاده سازی نمونه اولیه نرم افزار کاربردی تعاملی گوشی هوشمند جهت ارزیابی لرزش و آسیب پذیری ساختمانها
طراحی و پیاده سازی نمونه اولیه نرم افزار کاربردی تعاملی گوشی هوشمند جهت ارزیابی لرزش و آسیب پذیری ساختمانها

رضا خواجوی؛ عارفه جوکار؛ عماد صداقتی

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  به دنبال رخداد زلزله، عموم مردم در پی یافتن اطلاعات مفید درباره آن، پس‌لرزه‌های احتمالی، و اطلاعاتی درباره آسیب‌پذیری ساختمان خود هستند. زمان و هزینه زیاد در بررسی خسارات و وضعیت ایمنی پس از وقوع زلزله ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی پیشران‌های مؤثر بر مدیریت بحران در بافت مرکزی شهر شیراز با رویکرد پدافند غیرعامل
شناسایی پیشران‌های مؤثر بر مدیریت بحران در بافت مرکزی شهر شیراز با رویکرد پدافند غیرعامل

صادق کریمی باصری؛ مرجان شهاب زاده

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  وجود انواع آسیب‌ها و بلایای طبیعی و غیرطبیعی از زمان آغاز حیات بشر، او را به سمت کشف راه‌هایی به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی ازبلایای طبیعی و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به زیرساخت‌ها و نیروی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
فرایند طراحی مسکن روستایی در بازسازی پس از زلزله عوامل موثر بر شرایط حین و پس از بحران نمونه پشتیبان: روستای گوفل پس از زلزله 1369 منجیل
فرایند طراحی مسکن روستایی در بازسازی پس از زلزله عوامل موثر بر شرایط حین و پس از بحران نمونه پشتیبان: روستای گوفل پس از زلزله 1369 منجیل

تارا جلالی؛ علیرضا فلاحی؛ سید غلامرضا اسلامی؛ ژاله صابرنژاد

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  مسکن از جمله عناصری با آسیب پذیری بالا در برابر زلزله است. فرایند بازسازی پس از زلزله نیازمند دانش کافی از بستر آسیب دیده میباشد که از تعامل برنامه ریزان و بازماندگان بدست میآید. فشار زمان و تنگناهای سیاسی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حل بحران کم آبی با رویکرد حقوق بین‏‏ الملل- مطالعه موردی: خاورمیانه
حل بحران کم آبی با رویکرد حقوق بین‏‏ الملل- مطالعه موردی: خاورمیانه

بهزاد علیجانزاده ملیجی؛ علی بابایی مهر؛ کارن روحانی؛ مسعود دارابی

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  مدت مدیدی است که بحران آب به عنوان یک معضل جدی در منطقه ی خاورمیانه قلمداد میگردد که روز به روز بر شدت آن افزوده می شود. در صورت عدم مدیریت و تشریک مساعی میان کشورهای این منطقه در آینده با وضعیت اسفناکی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه الگویی برای همگرایی دستگاه های خط مشی گذار مرتبط با مدیریت بحران آب ،مبتنی بر محور اقتصاد ی بیانیه گام دوم انقلاب
ارائه الگویی برای همگرایی دستگاه های خط مشی گذار مرتبط با مدیریت بحران آب ،مبتنی بر محور اقتصاد ی بیانیه گام دوم انقلاب

حمید رضا واشقانی فراهانی؛ محمد رضا مردانی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  بحران آب هر روز در حالت پیچیده تری بروز می نماید و این مهم در سراسر جهان مشهود است. با تشدید خشکسالی، ایران نیز در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. رفع این مهم تنها باید از طریق اتخاذ تصمیمات کلیدی تعقیب گردد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی و اولویتبندی تهدیدات نیروگاه های برق حرارتی و ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل
شناسایی و اولویتبندی تهدیدات نیروگاه های برق حرارتی و ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل

حسین نوروستا؛ محمدیاسر رادان؛ محمدعلی نکوئی؛ محمد اسکندری

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  زیرساخت‌ها یک شبکه یکپارچه را تشکیل می‌دهند که وقوع اختلال در یک زیرساخت می‌تواند در تمامی بخش‌های کشور منتشر شده و دامنه اختلال‌های به وجود آمده می‌تواند امنیت ملی، اقتصادی و ... کشور را به شدت تحت ...  بیشتر