رتبه‌بندی مناطق پنجگانه شهر رشت جهت افزودن ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

سرویس های آتش‌نشانی، باید سرعت بالایی از خدمات را برای اطمینان از ایمنی عمومی ارائه دهند. این سرویس ها معمولاً از طریق وسایل نقلیه مستقر در ایستگاه های آتش‌نشانی ارائه می شوند. یکی از نکات بسیار مهم در این رابطه، محل قرار گرفتن این ایستگاه ها در سطح شهر است؛ به‌نحوی‌که دارای بالاترین تأثیرگذاری در خدمت‌رسانی در هنگام وقوع حوادث باشند. در همین رابطه جهت اولویت‌بندی مناطق پنج‌گانه شهر رشت جهت ایجاد و یا افزودن ایستگاه های آتش‌نشانی پنج معیار؛ وسعت منطقه، جمعیت، ترافیک، کاربری اراضی و پتانسیل خطر به‌عنوان شاخص‌های تصمیم‌گیری در نظر گرفته شد. جامعه مدنظر جهت نمونه‌گیری، آتش نشانان شهر رشت بود که بر همین اساس از هر منطقه یک ایستگاه به‌عنوان نمونه و از هر ایستگاه دو آتش نشان (درمجموع 10 آتش نشان) در نظر گرفته شدند و از ابزار پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات استفاده گردید. در همین راستا از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP فازی برای رتبه بندی مناطق استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل، منطقه چهار با وزنی معادل (0.305)، منطقه یک (0.210)، منطقه پنج (0.174)، منطقه سه (0.173) و منطقه دو (0.136) به ترتیب به‌عنوان رتبه اول تا آخر اهمیت احداث ایستگاه جدید، اولویت بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Fuzzy AHP Method for Ranking of Rasht Districts for Adding New Fire Stations

نویسنده [English]

  • Mojtaba Moradi
چکیده [English]

Firefighting services must provide a high rate of relief to ensure public safety. These rescue services are usually provided by vehicles stationed at fire stations. One of the most important issues in this regard is the location of these stations in the metropolitan area, so that they have the highest impact for emergency relief. To prioritize the five districts of Rasht to create or add new fire stations, five indices: area size, population, traffic, land usage and risk capability were considered as decision indicators. The statistical population for sampling was firefighters in Rasht. One station from each district and two firefighters from each district (10 firefighters in total) were selected as samples. The Questionnaire was used for data collection. Fuzzy AHP multi-criteria decision making method was used to rank areas of Rasht city. According to the results, the fourth zone with equal weight (0.305), first zone (0.210), fifth zone (0.174), third zone (0.173) and the second zone (0.136) were prioritized for construction of the new station, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi Criteria Decision Making
  • Fire Station
  • Districts Ranking
  • Fuzzy AHP