دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
تخصیص و زمان‌بندی واحدهای امداد در بلایای طبیعی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات
تخصیص و زمان‌بندی واحدهای امداد در بلایای طبیعی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات

سینا نیری؛ ابراهیم اسدی گنگرج؛ سعید امامی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 5-18

چکیده
  حوادث و بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و سونامی هرساله خسارات جانی و مالی فراوانی به جای می گذارد. ازاین رو داشتن یک سیستم تصمیم گیری هوشمند برای مقابله با این حوادث ضروری به نظر می رسد. به منظور تخصیص و ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مدل بهینه سازی چندهدفه برای مکان یابی مرا کز درمانی موقت و برنامه ریزی لجستیکی پس از بحران
مدل بهینه سازی چندهدفه برای مکان یابی مرا کز درمانی موقت و برنامه ریزی لجستیکی پس از بحران

زهره رحمانی؛ عبدالستار صفائی؛ محمدمهدی پایدار

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 19-33

چکیده
  عملیات انتقال مصدومان و افراد آسیب دیده از مناطق حادثه دیده به بیمارستان ها و مراکز درمانی و توزیع کالاهای امدادی از فعالیت های اساسی لجستیک امداد بلایاست. برنامه ریزی صحیح لجستیک امداد در دوران طلایی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه ی یک مدل غیرخطی دو هدفه ی لجستیک بشردوستانه تحت شرایط عدم قطعیت برای بحران زلزله در منطقه ی ۱ شهر تهران
ارائه ی یک مدل غیرخطی دو هدفه ی لجستیک بشردوستانه تحت شرایط عدم قطعیت برای بحران زلزله در منطقه ی ۱ شهر تهران

حدیث دریکوند؛ محمد خلیل زاده

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 35-49

چکیده
  سالانه بلایای طبیعی، در سراسر جهان، خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را به انسا نها وارد می کنند. بلایای طبیعی و پیامدهای آن ها موجب ضرورت توجه به فعالیت های امدادرسانی شده است، از این رو، این مطالعه با ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اولویت بندی نقش پلها در شبکه ی معابر شهری از منظر مدیریت بحران در زمان تخلیه مطالعه ی موردی: شبکه ی شهر اصفهان
اولویت بندی نقش پلها در شبکه ی معابر شهری از منظر مدیریت بحران در زمان تخلیه مطالعه ی موردی: شبکه ی شهر اصفهان

محمد علی رهگذر؛ حسین حق شناس؛ شیرین رحیمی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 63-51

چکیده
  اختلال شبکه ی راه کیفیت زندگی استاندارد را در یک جامعه ی عادی به شدت کاهش می دهد و گاهی حتی جان انسان را در یک فاجعه تهدید می کند. شبکه ی حمل ونقل، همچنین نسبت به بلایای طبیعی و انسانی آسیبپذیر است. برای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه‌ی مدل تهیه‎ی نقشه ی خطر لرزه ای در سیستم اطلاعات مکانی با درنظرگیری عدم قطعیت
ارائه‌ی مدل تهیه‎ی نقشه ی خطر لرزه ای در سیستم اطلاعات مکانی با درنظرگیری عدم قطعیت

محمد اسکندری؛ بابک امیدوار؛ مهدی مدیری؛ محمد علی نکوئی؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 91-81

چکیده
  کشور پهناور ایران در منطقه ای از پوسته ی زمین قرار گرفته که از دیر باز در اثر آزاد شدن انرژی‌های انباشته شده در آن، همیشه شاهد لرزش‌های بزرگ و مخربی بوده است. از این رو تحلیل مخاطرات طبیعی همواره لازم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اولویت‌بندی روش‏‌های پایدارسازی متداول گودبرداری‌های شهری به روش AHP ، گامی به سو ی مدیریت بحرا ن در ساخت وسازهای شهری
اولویت‌بندی روش‏‌های پایدارسازی متداول گودبرداری‌های شهری به روش AHP ، گامی به سو ی مدیریت بحرا ن در ساخت وسازهای شهری

کیوان زندیه؛ روح اله طاهرخانی؛ رضا ضیایی موید

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 81-91

چکیده
  تعداد گودهای عمیق در سطح شهرها به دلیل افزایش جمعیت و ارزش بالای زمین افزایش یافته است. در همین راستا، بهره گیری از روش‌های مختلف پایدارسازی گود به مسئله‌ای اجتناب ناپذیر برای مهندسان مبدل گشته است. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی فعالیت‌های کارخانه ی نمک زدایی شماره ی 1 اهواز با استفاده از روش TOPSIS
ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی فعالیت‌های کارخانه ی نمک زدایی شماره ی 1 اهواز با استفاده از روش TOPSIS

محمد سجاد خزامی؛ سولماز دشتی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 93-103

چکیده
  مدیریت ریسک زیست محیطی، فرایندی سیستماتیک در بررسی و شناسایی مخاطرات و پیامدهای زیان بار زیست محیطی، ارزیابی، تحلیل و کنترل ریسک تا سطح مطلوب و قابل قبول است. مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
وا کاوی تغییرات بیابان زایی با تأ کید بر اقلیم بارش در استان قم
وا کاوی تغییرات بیابان زایی با تأ کید بر اقلیم بارش در استان قم

امیرحسین حلبیان؛ زهره جمشیدیان

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 105-119

چکیده
  بیابان زایی پس از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین سومین چالش مهم جهانی در قرن بیست و یکم به شمار میرود. این پدیده حاصل فرایندهایی است که دو عامل تغییرات اقلیمی و رفتار زیست محیطی انسان در زمره ی مهم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
معیار های طراحی ایستگاه‌های روزمینی در سامان هی راه آهن شهری (مترو) از منظر پدافند غیرعامل برگرفته شده از پایان نامه
معیار های طراحی ایستگاه‌های روزمینی در سامان هی راه آهن شهری (مترو) از منظر پدافند غیرعامل برگرفته شده از پایان نامه "اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طراحی ایستگاه های روزمینی مترو"

محمدعلی جربان؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ جابر دانش

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 121-136

چکیده
  هرچند در بسیاری از خطوط متروی کشور، ایستگاه های روزمینی درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند، بااین وجود در پژوهش ها و مطالعات علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در مورد ایستگاه های زیرزمینی شاخص ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
الگوی تبیین شاخص های دفاع غیرعامل در راستای کاهش آسیب پذیری شهری مطالعه‌ی موردی : شهر سنندج
الگوی تبیین شاخص های دفاع غیرعامل در راستای کاهش آسیب پذیری شهری مطالعه‌ی موردی : شهر سنندج

مهدی رازپور؛ مجتبی عراقی زاده؛ مهران علی الحسابی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 137-153

چکیده
  نبود تمهیدات دفاع غیرعامل در اصول و ضوابط شهرسازی و نیز طر حهای جامع و تفصیلی شهری، حیات شهرها را در مواقع بحران نظامی در موضع تهدید جدی قرار داده است. متأسفانه مطالع هی طرح جامع شهرهای مختلف ایران از ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه
انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه

سیدرضا نوری؛ غلامرضا ملک زاده؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 155-166

چکیده
  مسیٔله‌ی رهبری اخلاقی در سازمان‌ها، موضوع جالبی است که باید به طور خاص برای تهدیدهایی مثل مقابله با بحران و فرصت‌های رفتار اخلاقی و مسیٔله‌ی رفتار غیراخلاقی، مورد بحث قرار گیرد. باتوجه به اهمیت این ...  بیشتر