دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
بهینه ‏سازی حرکت سرویس‏ رسان‏های فرودگاهی در شرایط اضطراری
بهینه ‏سازی حرکت سرویس‏ رسان‏های فرودگاهی در شرایط اضطراری

ابوذر رمضانی؛ محمدرضا ملک؛ حمید دهقانی؛ حبیب اله سهامی؛ رضا حسنوی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 5-15

چکیده
  توسعه‏‏یحملونقلهواییموجبتغییرات فراوانیدرفرودگاه‏هاشدهاست.تعداداپرون‏ها1وپایانه‏هاازنظر پیچیدگیواندازهروبهافزایشاست. بهعلتافزایشتعداد پروازها، تعدادهواپیماها وبهتبعآنافزایش تجهیزات،وسائلنقلیهوموانعثابت، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه‌ی مدل بهینه‎سازی‎ تصادفی و‎ سایر روش‌های احتمالی برای اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزه‏ای‎ منطقه‏ ای‎
مقایسه‌ی مدل بهینه‎سازی‎ تصادفی و‎ سایر روش‌های احتمالی برای اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزه‏ای‎ منطقه‏ ای‎

الناز پیغاله؛ محمدرضا ذوالفقاری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 17-39

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه‌ی روشی برای ارزیابی و تعیین اولویت اقدامات کاهش ریسک لرزه‏ای‎ در کشورهای لرزه‌خیز در حال توسعه و اختصاص بودجه‌ی لازم به این اقدامات و یاری دادن مدیران و تصمیم‌گیرندگان در ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
توسعه‏ ی روشی برای شبیه‏ سازی آب‏گرفتگی‏های شهری منطبق بر زیرساخت‏های جمع‏ آوری سیلاب
توسعه‏ ی روشی برای شبیه‏ سازی آب‏گرفتگی‏های شهری منطبق بر زیرساخت‏های جمع‏ آوری سیلاب

هانیه جعفری؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 41-50

چکیده
  با گسترش فرایند شهری شدن، وضعیت سطح زمین و آب و هوا دچار تغییر ‏شده است. از نتایج این تغییر، وقوع آب‏گرفتگی‏های مکرر در مناطق شهری است. مدل‏سازی آب‏گرفتگی ابزاری مناسب برای تصمیم‏گیری‏های ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش
پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 51-62

چکیده
  تحقیق پیش‌رو بر تهیه‌ی نقشه‌ی پهنه‌بندی خطر و خسارت زمین‏لغزش در حوضه‌ی آبخیز بحرانی زیارت گرگان متمرکز شده است. نقشه‌ی شدت خسارت زمین‏لغزش از معادله‌ی وارنس (معادله‌‌ی عمومی ریسک) و از ترکیب ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مدل‏سازی موجودی برای مقابله با بلایای طبیعی
مدل‏سازی موجودی برای مقابله با بلایای طبیعی

جواد بهنامیان؛ محمد پور مراد خانی ملالی؛ حسین رضایی کچیدی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 63-77

چکیده
  در این مقاله موضوع مکان‏یابی انبار‏ها و تصمیمات مربوط به نگهداری کالا در آن‏ها برای مقابله با تقاضای ناگهانی هنگام وقوع یک حادثه بررسی شده است. اگرچه تحقیقات گسترده‏‏ای در زمینه‌ی مکان‏یابی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تعیین میزان تخریب ساختمان‏ها پس از زلزله با به‌کارگیری مدل ANFIS و تصاویر سنجش از راه دور
تعیین میزان تخریب ساختمان‏ها پس از زلزله با به‌کارگیری مدل ANFIS و تصاویر سنجش از راه دور

میلاد جانعلی پور؛ علی محمدزاده؛ محمد جواد ولدان زوج؛ سعید امیرخانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 79-91

چکیده
  امدادرسانی سریع پس از وقوع زلزله‏های شدید در مناطق شهری یکی از وظایف امدادرسانان است. نقشه‏ی تخریب ساختمان‏ها می‏تواند اولویت امدادرسانی را مشخص کند. یکی از منابع اصلی در تهیه‌ی نقشه‌ی تخریب، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی خطر زمین‏لرزه در حوزه‏ی شهری ایذه با استفاده از مدل‏های چندمعیاری WLC و AHP در محیط GIS
ارزیابی خطر زمین‏لرزه در حوزه‏ی شهری ایذه با استفاده از مدل‏های چندمعیاری WLC و AHP در محیط GIS

سیده معصومه موسوی؛ موسی عابدینی؛ اباذر اسمعلی عوری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 93-101

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل خطر وقوع زمین‏لرزه در محدوده‏ی حوزه‏ی شهری ایذه واقع در شمال شرق استان خوزستان با استفاده از مدل‏های چندمعیاری است. ویژگی‏های مورد استفاده در این پژوهش شامل فاصله ...  بیشتر