دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 5-101 

مقاله علمی - پژوهشی

بهینه ‏سازی حرکت سرویس‏ رسان‏های فرودگاهی در شرایط اضطراری

صفحه 5-15

ابوذر رمضانی؛ محمدرضا ملک؛ حمید دهقانی؛ حبیب اله سهامی؛ رضا حسنوی


پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

صفحه 51-62

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین


مدل‏سازی موجودی برای مقابله با بلایای طبیعی

صفحه 63-77

جواد بهنامیان؛ محمد پور مراد خانی ملالی؛ حسین رضایی کچیدی


تعیین میزان تخریب ساختمان‏ها پس از زلزله با به‌کارگیری مدل ANFIS و تصاویر سنجش از راه دور

صفحه 79-91

میلاد جانعلی پور؛ علی محمدزاده؛ محمد جواد ولدان زوج؛ سعید امیرخانی