مدل‏سازی موجودی برای مقابله با بلایای طبیعی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا، تویسرکان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشکده فنی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا، تویسرکان

چکیده

در این مقاله موضوع مکان‏یابی انبار‏ها و تصمیمات مربوط به نگهداری کالا در آن‏ها برای مقابله با تقاضای ناگهانی هنگام وقوع یک حادثه بررسی شده است. اگرچه تحقیقات گسترده‏‏ای در زمینه‌ی مکان‏یابی مربوط به این‌گونه زنجیره‏ها انجام شده است، اما در زمینه‏های تئوری و برنامه‏های کاربردی توجه زیادی به زنجیره‏های امدادرسانی بلایا نشده است. در این تحقیق اولین هدف شناسایی ویژگی‏های مسئله‌ی طراحی شبکه‌ی امدادرسانی در یک زنجیره‌ی امدادرسانی است. با یک رویکرد تحلیلی بحث تصمیم‌گیری در مورد مکان‏یابی مراکز عرضه و کالاهای موجود در این مراکز صورت گرفته است. در قدم دوم و در بخش اصلی مقاله، مسئله مدل‌بندی شده است. مدل پیشنهادی بحث مکان‏یابی و پایش موجودی را به صورت یکپارچه در نظر می‏گیرد و چند نوع کالا با درجه اهمیت متفاوت و زمان‏های پاسخ‌گویی مختلف را مورد بررسی قرار می‏دهد. در نهایت مدل با توجه به داده‏های واقعی در ایران و با هدف تسهیل امدادرسانی در حوادث طبیعی حل می‌شود و نتایج به دست آمده تحلیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inventory modeling for opposition with natural disaster

نویسندگان [English]

  • Javad Behnamian 1
  • Mohammad Pour Morad Khani 2
  • Hosein Rezaei Kechidi 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Boo Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MSc Student of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Boo Ali Sina University, Toyserkan, Iran.
3 MSc Student of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Boo Ali Sina University, Toyserkan, Iran.
چکیده [English]

 In this paper, the site selection issues according to the warehouses and supply chain of crisis management, especially the inventory control of the unexpected demand was considered. Although, the extensive research on the site selection of warehouses was carried out previously, in the context of the theory and application, the chain of disaster relief was not considered precisely. The preliminary aim of this study is to identify the characteristic of the chain of the crisis relief. This model was progressed by inducement of the details of the crisis like damage level, relief process, necessities of injured people. Finally, the model was verified by analyzing and simulation of the real data in Iran, which achieved accurate results. It proves the contribution of this study to facilitate relief processing during natural events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relief Chain
  • Disaster Supply Chain Management
  • Facility location problem