دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی آسیب پذیری بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
ارزیابی آسیب پذیری بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سعید فلاح علی آبادی؛ سعید گیوه چی؛ محمد اسکندری؛ علیرضا سرسنگی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 5-13

چکیده
  وجود شهرهای با قدمت زیاد و مشکلات مربوط به شهرسازی بی‌برنامه و گسترش بافت‌های فرسوده‌ی شهری باعث شده است تا خطر زمین‌لرزه و تخریب‌های ناشی از آن بسیاری از شهرهای کشور ما را نیز تهدید کند. اما آنچه اهمیت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
کاهش آسیب‌ پذیری زلزله و خطر آتش‌سوزی در خوابگاه‌های دانشجویی
کاهش آسیب‌ پذیری زلزله و خطر آتش‌سوزی در خوابگاه‌های دانشجویی

مهسا بشیری؛ سایما خواجه‌ئی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 15-25

چکیده
  بروز خسارات جانی و مالی در اثر سوانح طبیعی و انسان‌ساخت از جمله زلزله و آتش‌سوزی چندان غیرمعمول نیست. در این میان برخی ساختمان‌ها با توجه به ویژگی‌هایی از جمله تعدد طبقات و افراد ساکن، آسیب‌پذیری ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی
ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی

محمدرضا رضایی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 27-38

چکیده
  امروزه جوامع در تلاش برای دست‌یابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران، بازگشت سریع آن‌ها را به وضعیت پیش از بحران (اولیه یا عادی) فراهم سازد. از این رو در سال‌های اخیر به تاب‌آوری به جای آسیب‌پذیری ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب
نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب

سیدعلی بدری؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ علی عسگری؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمد سلمانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 39-50

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی نقش مدیریت محلی در مورد اصول مدیریت بلایای طبیعی برای ارتقای تاب‌آوری مکانی است. منطقه‌ی مورد مطالعه نواحی روستایی مستقر در حوزه‌ی چشمه کیله‌ی شهرستان تنکابن و سردآبرود کلاردشت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
طراحی نقشه ی دانش برای تشکیل تیم مدیریت بحران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
طراحی نقشه ی دانش برای تشکیل تیم مدیریت بحران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

معصومه زیب ارزانی؛ محمدعلی نکوئی؛ ابراهیم اسماعیلی؛ محمد زیدی بن عبد روزان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 51-57

چکیده
  انسان همواره با بلایا و بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت رو به رو بوده است. هر چند اجتناب از بحران ممکن نیست اما با طراحی مناسب می‌توان از صدمات این بحران‌ها کاست. تشکیل تیم مدیریت بحران از مهم‌ترین مسائل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
طراحی مدل تأثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل
طراحی مدل تأثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جعفر کیا لاشکی؛ مجتبی امانی؛ رضا وریج کاظمی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 59-67

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل است. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ...  بیشتر